Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 14KP+6KC
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Cílem předmětu je seznámit posluchače se zákonitostmi a formami energetických přeměn v zařízeních elektroenergetických provozů, s popisem funkce energetických zařízení, jejich strukturou, vlastnostmi a charakteristikami.

 1. Základy mechaniky tekutin, výpočty ztrát. Potrubní systémy.
 2. Hydrocentrála, bilance energií. Turbíny pro vodní elektrárny, jejich charakteristiky a regulace
 3. Větrné elektrárny, účinnost, jejich charakteristiky a regulace
 4. Základy termodynamiky
 5. Stavové změny reálných plynů a par, výpočtové diagramy a programy
 6. Oběhy tepelných motorů a strojů a možnosti jejich zdokonalování
 7. Sdílení tepla
 8. Bilance přeměn energií, provozní a regulační vazby důležitých strojních systémů v energetice
 9. Systémy pro dopravu kapalin a plynů, čerpadla a kompresory.
 10. Parní turbíny pro klasické a jaderné elektrárny, struktury, charakteristiky a funkce
 11. Paroplynové oběhy a kogenerace. Spalovací turbíny a mikroturbíny.
 12. Modely a funkce moderního kotle, výměníky a parogenerátory
 13. Charakteristiky pomocných zařízení (ventily, hydraulické servomechanismy apod.)
 14. Rezerva


 1. Výpočty tlaků a rychlostí proudění v hydraulických soustavách.
 2. Bilance energií základních typů vodních turbín.
 3. Optimalizace parametrů hydrocentrály a vodní turbíny.
 4. Sdělené teplo a práce při stavových změnách
 5. Stavové změny ve vodní páře, práce s tepelnými diagramy.
 6. Práce, výkon a tepelná účinnost oběhů parních turbín.
 7. Chování tepelných výměníků v tepelných obězích.
 8. Kvalitativní hodnocení nejdůležitějších energetických transformací.
 9. Charakteristiky hydraulických soustav pro dopravu kapalin a plynů.
 10. Pracovní bod čerpadla, volba regulace, energetické úspory při otáčkové regulaci.
 11. Výpočet práce, výkonu a tepelné účinnosti paroplynových oběhů.
 12. Chování základních typů kotlů při regulaci výkonu.
 13. Čisté uhelné technologie.
 14. Rezerva.


Moran, M.,J., Shapiro, H.,N.: Fundamentals of Engineering Thermodynamics. Wiley, 2008.
Cengel,Z., Boles, M.,A.: Thermodynamics An Engineering Approach. McGraw-Hill, 2005.
Aungier, R.,H.: Turbine Aerodynamics. ASME, 2006.
Šťastný J.: Energetická strojní zařízení. Vydavatelství ČVUT Praha, 2002.
Nožička J.: Mechanika a termodynamika. Vydavatelství ČVUT Praha, 1993.
Mareš, R., Šifner, O., Kadrnožka,J. : Tabulky vlastností vody a páry. VUITIUM Brno, 1999.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení