Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní a letní
Rozsah výuky 2P+2S
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Po vysvětlení základních strategických směrů v marketingu následuje individuální práce studentů, založená na řešení konkrétní marketingové strategie a jejího zajištění marketingovými nástroji podle příkladů z praxe.

Předpokládá se absolvování předmětu A1M16MAR, A1M16MAV
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/marketingove-strategie

 1. Marketingové strategie, vytvoření 3-členných týmů
 2. - 3. Metody strategické analýzy
 3. - 5. Ansoffova matice výrobek/trh, strategie dle produktového portfolia
 4. - 7. Kotlerovy strategie rolí na trhu
 5. - 9. Porterova teorie konkurenční výhody
 6. - 11. Synergické strategie
 7. - 13. Implementace strategií
 8. Závěrečné hodnocení

 1. Marketingová strategie, vytvoření 3-členných týmů
 2. Metody strategické analýzy, zadání případové studie
 3. Prezentace vybraného týmu, soutěž, diskuze. Zadání nové studie.
 4. dtto
 5. dtto
 6. dtto
 7. dtto
 8. dtto
 9. dtto
 10. dtto
 11. dtto
 12. dtto
 13. dtto
 14. Hodnocení, zápočet

1. Tomek, G., Vávrová, V.: Marketing od myšlenky k realizaci, 3. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-042-3
2. Tomek, G., Vávrová, V.: Vize tržního úspěchu, Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7421-071-3
3. Tomek, G., Vávrová, V.: Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy. Praha: C. H. Beck 2009. ISBN 978-80-7400-098-0
4. Kotler, P., Keller, K. L.: Marketing management. 14. rozš. vydání, Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247- 4150-5
5. Meffert, H.: Marketing-Management. Praha: Grada Publishing, 1996. ISBN 978-80-7169-329-4
6. Tomek, G., Vávrová, V.: Střety marketingu, Praha: C.H.Beck, 2004. ISBN 978-80-7179-887-8
7. Kotler, P., Keller, K. L: Marketing Management. 14th Edition, Prentice-Hall Inc. 2011. ISBN-10: 0132102927
8. Tomek, G., Vávrová, V.: Výrobek a jeho úspěch na trhu, Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 978-80-247-0053-0

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení