Počet kreditů 4
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2P
Garant předmětu
Přednášející Pavel Kubeš
Cvičící Pavel Kubeš

Kvalitativní popis chování horkého plazmatu v magnetických polích, popis stabilních struktur

 1. Magnetohydrodynamika a kinetická teorie
 2. Analýza rovnice pro magnetické pole.
 3. Magnetická energie a napětí.
 4. Rovnovážný magnetický pinč.
 5. Samoorganizační možnosti magnetických polí
 6. Vlastnosti planetárních a hvězdných magnetických polí
 7. Experimentální projevy alfa efektu
 8. Vlastnosti magnetohydrodynamické turbulence.
 9. Rekonekce magnetických siločar.
 10. Organizované struktury v plazmatu a jejich spontánní vývoj
 11. Generace vysoce-energetických částic ve fúzním plazmatu
 12. Vývoj struktur magnetických pinčů v souvislosti s fúzními procesy
 13. Podmínky a vlastnosti filamentární struktury proudů
 14. Obecné podmínky samoorganizace v přírodě

T. Cowling, Magnetohydrodynamics, Crane Russak & Co 1976, ISBN-13: 978-0844810607
P.K. BROWNING, PHYSICS REPORTS (Review Section of Physics Letters) 169, No. 6 (1988) 329-384.
P. Kulhánek: Úvod do teorie plazmatu; vysokoškolská recenzovaná učebnice, 384 stran, nakl. AGA 2011, ISBN 978-80-904582-2-2

Další literatura podle doporučení školitele a aktuálního stavu poznání zachyceného v odborných databázích. Přístup k odborným databázím zajišťuje Ústřední knihovna ČVUT pro doktorandy zdarma.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení