Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2P+2S
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět seznamuje studenty se základními principy řízení kvality (současné koncepce managementu kvality, systém managementu kvality (SMK) na bázi ISO 9001, procesní management, plánování kvality, metrologie v řízení kvality, řízení dokumentů a záznamů, interní audit SMK, neustálé zlepšování v rámci SMK, integrovaný management, statistické metody v řízení kvality, akreditace a certifikace.

 1. Jakost = kvalita, historie řízení kvality, hlavní principy
 2. Současné koncepce managementu jakosti, podnikové a odvětvové standardy
 3. Přístup EU k řízení jakosti, situace v ČR, právní rámec řízení jakosti
 4. Systém managementu kvality (SMK) na bázi ISO 9001
 5. Odpovědnost managementu při řízení jakosti
 6. Řízení zdrojů v rámci SMK
 7. Řízení jakosti během realizace produktu - návrh a vývoj
 8. Metrologie v řízení jakosti
 9. Neustálé zlepšování v rámci SMK
 10. Interní audit SMK - neshody a jejich příčiny
 11. Nakládání s neshodným produktem
 12. Postup budování SMK, certifikace SMK
 13. Akreditace a certifikace
 14. Rezerva

 1. Znaky kvality, Systém managementu kvality (SMK)
 2. TQM, Ceny za kvalitu
 3. Procesní management
 4. Požadavky na dokumentovaný SMK, řízení dokumentů a záznamů
 5. Plánování kvality
 6. Řízení kvality během realizace produktu - plánování
 7. Řízení kvality během realizace produktu - nákup, řízení výroby a poskytování služby
 8. Měření, analýza a zlepšování v řízení kvality
 9. Interní audit SMK
 10. Případové studie
 11. Integrovaný management (EMS, ISMS,..)
 12. Statistické metody v řízení kvality
 13. Vybrané metody TQM
 14. Rezerva

1. Veber, J.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce - Legislativa, systémy, metody, praxe, 2. vydání, Management Press, Praha 2010, ISBN 978-80-7261-210-9
2. Nenadál, K.: Moderní management jakosti, principy, postupy, metody, Management Press, Praha 2011, ISBN 978-80-7261-186-7
3. Nanda, V.: Quality management system handbook for product development companies, CRC Press, New York 2005

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení