Počet kreditů 6
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2P+2S
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět studenty seznamuje s principy fungování trh s elektřinou, plynem a ostatními formami energie, s vlivem regulace na ceny energií, se zúčastněnými subjekty trh s energiemi, s problematikou řízení soustavy a v návaznosti na to s obchodováním s přeshraničními kapacitami.

 1. Trhy s elektřinou, s plynem a teplem
 2. Subjekty, legislativa, regulace
 3. Obchodování s elektřinou
 4. Obchod s ostatními formami energie
 5. Marginální náklady, měrné tržby pro elektřinu
 6. Tvorba regulovaných i neregulovaných cen, tarify
 7. Řízení přenosové soustavy, podpůrné a systémové služby
 8. Market coupling a market splitting, obchodování s přeshraničními kapacitami
 9. Praktické ukázky řízení soustavy a obchodování s elektřinou
 10. Ekonomická efektivnost energetické soustavy
 11. Nové trendy v řízení rozvodných soustav
 12. Teplárenství ? systémové aspekty
 13. Deriváty a jištění rizik pro výrobu a dopravu elektřiny
 14. Shrnutí, rezerva


Chris Harris Electricity: Markets Pricing, Structures and Economics, Wiley, 2006
Steven Stoft: Power System Economics-Designing Markets for Electricity ISBN: 978-0-471-15040-4, 2002
Morales, Conejo, Madsen, Pinson, Zugno: Integrating Renewables in Electricity Markets, Springer, 2014
Ibler Z. a kol.: Energetika - technický průvodce 1. díl, BEN, 2002
Ibler Z. a kol.: Energetika v příkladech - technický pruvodce 2. díl, BEN


Studijní materiály jsou na:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/management-a-ekonomika-energet-soustav

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení