Počet kreditů 2
Vyučováno v Zimní a letní
Rozsah výuky 2C
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Kurz se zaměřuje na praktické použití jazyka a rozšíření slovní zásoby zejména ve vybraných konverzačních okruzích. U zájemců se předpokládá základní znalost gramatiky a slovní zásoby na jazykové úrovni A1-A2 evropského referenčního rámce. Kurz je vhodný i pro studenty, kteří se chtějí ucházet o stipendium ve španělsky mluvících zemích.

Doporučená vstupní znalost jazyka na úrovni A1/A2 evropského referenčního rámce.

Důraz se klade na získání větší jistoty v porozumění rodilým mluvčím a na zvýšení pohotovosti při vyjadřování ve španělštině. Aktivizují se již získané znalosti a dovednosti a rozšiřuje se slovní zásoba. V menší míře se opakuje a probírá i mluvnice.

Reálie Španělska a Hispánské Ameriky.
Zlepšení komunikačních schopností.
Použití gramatiky v praxi.
Slovní zásoba:
-město, budovy
-dopravní prostředky
-cestování
-vyprávění v minulosti
-oslavy
-biografie
-zkušenosti

 1. - Město.

 1. - Volný čas. Záliby.

 1. - Denní rutina.

 1. - Španělsko a Hispánská Amerika.

 1. - Cestování.

 1. - Vzdělání.

 1. - Media

 1. - Bydlení

 1. - Jídlo. Restaurace.

 1. - Nakupování.

 1. - Biografie.

 1. - Vyprávění v minulosti.

 1. - Oslavy.

 1. - Neformální španělština.

Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Peñaranda - Aventura 2. díl, Klett nakladatelství, Praha 2010.
O.Macíková/L.Mlýnková: Domluvíte se španělsky?, NS Svoboda 2008

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení