Počet kreditů 4
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2P+2C
Garant předmětu
Přednášející Pavel Ripka
Cvičící Pavel Ripka

Studenti budou seznámeni se současným stavem výzkumu a vývoje v oblasti magnetických materiálů, magnetických senzorů, měření magnetických veličin. Přesná náplň se vždy přizpůsobí zaměření přihlášených doktorandů.

Znalosti matematiky a fyziky v rozsahu magisterského studia na FEL.

Seznámit se s pokročilými tématy z oblasti magnetických měření a návrhu magnetických prvků.

 1. Moderní feromagnetické materiály (permanentní magnety, nanokrystalické a amorfní magneticky měkké materiály, tenké vrstvy, mikrodráty).
 2. Moderní feromagnetické materiály (permanentní magnety, nanokrystalické a amorfní magneticky měkké materiály, tenké vrstvy, mikrodráty).
 3. Depozitní technologie.
 4. NMR, ESR a jejich aplikace.
 5. Supravodivost, SQUID a aplikace.
 6. Magnetické senzory.
 7. CAD magnetických obvodů 1 - základní a 2D
 8. CAD magnetických obvodů 2 - 3D
 9. Supravodivé magnetometry a VSM
 10. Mössbauerova spektroskopie
 11. Domény a jejich zobrazení - úvod
 12. Keerův mikroskop
 13. Aplikace v defektoskopii, diagnostice, navigaci a geofyzice
 14. Diskuse

 1. Konvenční způsoby charakterizace, stejnosměrné magnetování
 2. SQUID
 3. Deposice a žíhání
 4. Fluxgate sensory
 5. Calibrační techniky
 6. CAD - 2D
 7. CAD - 3D
 8. CAD - 3D: individuální práce
 9. Měření charakteristik - střídavé magnetování
 10. Kerrův mikroskop
 11. Měření mg. polí protonovým a Overhauserovým magnetometrem
 12. Minohledačka
 13. Exkurse do magnetické observatoře
 14. Rezerva

Povinná literatura:
1. Jiles, D.: Introduction to Magnetism and Magnetic Materials (3rd edition). CRC 2015
2. Ripka, P. (ed.): Magnetic Sensors and Magnetometers. Artech, Boston, ISBN 1-58053-057-5, 2001
Doporučená literatura:
1. Alex Hubert, Rudolf Schäfer: Magnetic Domains: The Analysis of Magnetic Microstructures, Springer 2014
2. S. Tumanski: Handbook of Magnetic Measurements, CRC 2011
3. F. Fiorillo: Characterization and Measurement of Magnetic Materials, Elsevier 2004


Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení