Počet kreditů 2
Vyučováno v Zimní a letní
Rozsah výuky 2C
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící Ulrike Schütte, Dana Saláková, Dana Lisá

Kurz je určen pro studenty s dobrou znalostí jazyka a se zájmem o prohloubení komunikativních dovedností, rozšíření slovní zásoby a schopností pohotově reagovat na témata z oblasti soukromé i profesní, jakož i na bezprostředně vzniklé aktuální situace.

Požadavky pro zápočet:
Pravidelná docházka, aktivní účast a příprava prezentace na vybrané téma.

Cílem studia je rozšíření slovní zásoby a schopností pohotově reagovat na témata z oblasti soukromé i profesní, jakož i na bezprostředně vzniklé aktuální situace.

Týden 1.
Seznámení, představení, cíle předmětu, konverzační cvičení.
Týden 2.
Popis osoby - vzhled a charakterové vlastnosti.
Týden 3.
Auto a technika
Týden 4.
Silniční doprava
Týden 5.
Procvičování.
Týden 6.
Zaměstnání, přijímací pohovor
Týden 7.
Procvičování.
Týden 8.
Reálie německy mluvících zemí
Týden 9.
Procvičování.
Týden 10.
Prezentace + jazykový trénink.
Týden 11.
Prezentace + jazykový trénink.
Týden 12.
Prezentace + jazykový trénink.
Týden 13.
Prezentace + jazykový trénink.
Týden 14.
Reflexe, hodnocení, zápočty.


Týden 1.
Seznámení, představení, cíle předmětu, konverzační cvičení.
Týden 2.
Popis osoby - vzhled a charakterové vlastnosti.
Týden 3.
Auto a technika
Týden 4.
Silniční doprava
Týden 5.
Procvičování.
Týden 6.
Zaměstnání, přijímací pohovor
Týden 7.
Procvičování.
Týden 8.
Reálie německy mluvících zemí
Týden 9.
Procvičování.
Týden 10.
Prezentace + jazykový trénink.
Týden 11.
Prezentace + jazykový trénink.
Týden 12.
Prezentace + jazykový trénink.
Týden 13.
Prezentace + jazykový trénink.
Týden 14.
Reflexe, hodnocení, zápočty.

Požadavky pro zápočet:
Pravidelná docházka, aktivní účast a příprava prezentace na vybrané téma.

Materiály K 13104

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení