Počet kreditů 4
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2P+2S
Garant předmětu
Přednášející Josef Kravárik
Cvičící Josef Kravárik

Základní vlastnosti světla, vlnová rovnice, rovinná vlna, polarizace, odraz a lom , přirozená a umělá optická anizotropie, optické modulátory,koherence, interference, tenké vrstvy, interferometry, ohyb světla, optická mřížka, základy holografie, vizualizační metody nehomogenit, normální a anomální disperze, optické zobrazování, optické přístroje, fotometrické veličiny, kolorimetrie, záření atomů, spektra, stimulovaná emise, lasery \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP02VPO

Ke zkoušce je požadován zápočet.

 1. Základní vlastnosti světla: vlnová rovnice, rovinná vlna, polarizace,energie
 2. Odraz a lom světla na rozhraní dielektrik, odraz světla od povrchu kovů
 3. Prvky optiky krystalů: charakteristiky krystalů, polarizátory, fázová destička
 4. Umělá anizotropie: způsoby vyvolání anizotropie, elektrooptické modulátory
 5. Interference světla: koherence, koherentní zdroje, interference v tenké vrstvě
 6. Aplikace interference: protiodrazové a odrazové vrstvy, interferometry
 7. Ohybové jevy : kruhový otvor, terčík, optická mřížka, metoda fázového kontrastu
 8. Základy holografie: záznam hologramu, rekonstrukce obrazu, aplikace
 9. Vizualizace nehomogenit: šlírová a stínová metoda, schlierové soustavy, aplikace
 10. Disperze světla: disperzní rovnice, normální a anomální disperze
 11. Optické zobrazování: zobrazovací soustavy, zobrazovací vady, optické přístroje
 12. Fotometrie: oko a vidění, fotometrické veličiny, základy kolorimetrie
 13. Záření atomů a molekul, spektra různých zdrojů světla, spektrální analýza
 14. Stimulovaná emise, lasery aplikace

 1. Polarizační jevy při odrazu na rozhraní dielektrik, Brewsterův úhel
 2. Polarizačních jev při odrazu na tenkých vrstvách
 3. Přenosová funkce elektrooptického modulátoru
 4. Kontrastní poměr optické soustavy s Pockelsovou celou
 5. Měření na šlírové soustavě
 6. Michelsonův interferometr,koherenční délka
 7. Stanovení indexu lomu z posunutí interferenčních proužků
 8. Ohybové jevy na kruhovém otvoru, štěrbině a vláknu
 9. Ohybové jevy na štěrbině a optické mřížce
 10. Zvětšení optických přístrojů
 11. Měření spekter
 12. Spektrální analýza
 13. Demonstrace laserového systému
 14. Demonstrace zdrojů XUV záření

[1] Born, M., Wolf, E.: Osnovy optiki (rus. překlad). Nauka, Moskva 1973
[2] Fuka, J., Havelka, B.: I. Optika. St. pedag.nakl., Praha 1961
[3] Vrbová, M. a kol.: Lasery a moderní optika. Prometheus, Praha 1994

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení