Počet kreditů 2
Vyučováno v Zimní a letní
Rozsah výuky 1P
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Cílem tohoto volitelného předmětu je nabídnou studentům doplněk k současné nabídce předmětů ve formě možnosti absolvovat zvolený a schválený kurz MOOC. Aktuálně jsou nabízeny dvě možnosti: Udacity (https://www.udacity.com) a edX (https://www.edx.org/). Tento kurz může student absolvovat jednou v bakalářském a jednou v magisterském studiu. Pokud má student zájem získat zápočet za tento volitelný předmět, je potřeba výběr kurzu nechat před jeho absolvováním nechat schválit garantovi tohoto předmětu. Garant předmětu posoudí překryv předmětu s existujícími předměty programu a oboru, jež student studuje.

Další informace k postupu schvalování a podmínek pro získání zápočtu na stránce předmětu: https://cw.fel.cvut.cz/b172/courses/a0x36mooc/start

Předpokládaná znalost: závisí na zvoleném kurzu

  1. - 14. Obsah přednášek závisí na zvoleném kurzu

  1. - 14. Obsah jednotlivých úloh závisí na zvoleném kurzu

Studijní materiály: závisí na zvoleném kurzu

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení