Počet kreditů 4
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 3P
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Tento předmět poskytne studentům základní znalosti z oboru fyziky plazmatu a jejich aplikací.
Definice plazmatu. Základní charakteristiky plazmatu. Srážky nabitých částic. Tekutinový model. Magnetohydrodynamika. Aplikace.

1. Písemná práce na zadané téma.
2. Zvládnutí problematiky v rozsahu přednášek.

Cílem předmětu je umožnit studentům pochopení základních jevů v plazmatu v kontextu elektrických výbojů pro aplikace v životním prostředí, lékařství, pro modifikace povrchových vlastností materiálů případně vlastností potravin.

 1. Definice plazmatu, Debyeova délka, plazmatický parametr, plazmová frekvence.
 2. Klasifikace plazmatu,n-T diagram, aplikace.
 3. Pohyb nabitých částic v homogenních a stacionárních polích.
 4. Pohyb nabitých částic v polích nehomogenních - magnetická zrcadla.
 5. Pohyb nabitých částic v nestacionárních polích.
 6. Nízkofrekvenční dielektrická konstanta plazmatu. Tenzor polarizovatelnosti.
 7. Tekutinový model plazmatu, tenzor napětí.
 8. Difuse, pohyblivost, ambipolární difuse.
 9. Difuse napříč magnetickým polem. Srážky v plně ionizovaném plazmatu.
 10. Vliv srážek na difusi v magnetickém poli. Odpor plazmatu.
 11. Magnetohydrodynamické rovnice, difuse v plně ionizovaném plazmatu.
 12. Základy kinetické teorie, Boltmannova-Vlasovova rovnice.
 13. Rovnice kontinuity, zákon zachování hybnosti a energie.

Předmět bez cvičení.

1. F.F. Chen, Úvod do fyziky plazmatu, Academia, Praha, 1984
2. R.J.Galdston, P.H.Rutherford, Introduction to Plasma Physics, IOP Bristol, 1995
3. A. Fridman, L.A. Kennedy, Plasma Physics and Engineering, Taylor&Francis, New York, 2004

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení