Počet kreditů 4
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2P
Garant předmětu
Přednášející Ondřej Jiříček
Cvičící Ondřej Jiříček

Fyzikální základy, interference, Huygensův princip, zvukové pole v potrubích, zvukovodech a uzavřených prostorech, snižování hluku v potrubích, jeden a více sekundárních zdrojů, snižování hluku v uzavřených prostorech, akustická vazba, potlačování akustických módů, lokální snižování hluku v 3-rozměrném prostoru, feedback a feedforward strategie, analogové a digitální realizace, algoritmy založené na LMS, stabilita algoritmů, algoritmy pro vícekanálové systémy, praktická realizace aktivních systémů, aktivní metody v prostorové akustice, aktivní snižování vibrací, aplikace aktivního snižování vibrací, speciální měniče pro aplikace ANC.
\\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP02AMA

K předmětu není požadován zápočet. Ke zkoušce se lze přihlásit přímo.

Úvod do aktivních metod v akustice

Nelson, Elliott: Active control of sound, Academic Press, London, 1992.
Fuller, Elliott, Nelson: Active control of vibration, Academic Press, 1997.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení