Počet kreditů 2
Vyučováno v Zimní a letní
Rozsah výuky 2C
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící Dana Lisá, Dana Saláková

Předmět je určen pro tzv. falešné začátečníky se znalostí základní slovní zásoby a povědomím o základních gramatických jevech. Oproti klasickým začátečníkům má výuka rychlejší tempo. Studenti si zopakují základní fráze a způsoby dorozumění. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost.

Podmínky pro získání zápočtu:
Pravidelná docházka do kurzu, aktivní úcast v hodinách, plnění zadaných úkolů a zvládnutí nejméně 3 průběžných testů nebo závěrečného testu na 70%.

Cílem kurzu je zvládnutí základů jazyka a schopnost reagovat v běžných situacích každodenního života. Gramatické struktury jsou procvičovány v komunikativních situacích.

 1. týden
L.5 Hodiny. Průběh dne. Slovesa s odlučitelnou předponou.
 1. týden
L.5 Termíny a schůzky. Věta tázací s tázacími slovy "wann", "von wann", "bis wann". Předložky s časovými údaji "am", "um", "von", "bis".
 1. týden
L.5 Zpoždění a omluva za zpoždění. Zápor "nicht". Préteritum slovesa "haben".
 1. týden
TEST L.5
L.6 Cesta do práce.
 1. týden
L.6 Orientace. Řadové číslovky.
 1. týden
Předložky "in", "neben", "unter", "auf", "vor", "hinter", "an", "zwischen", "bei" se 3. pádem.
 1. týden
TEST L.6
L.6 Povolání. Popis činnosti.
 1. týden
L.7 Způsobová slovesa "müssen" a "können". Představování, vizitky.
 1. týden
L.7 Přivlastňovací zájmena a zájmeno "kein" ve 4. pádě. Všední den.
 1. týden
TEST L.7
L.8 Exkurze v Berlíně. Orientace ve městě.
 1. týden
L.8 Kam chodí turisté? Předložky vyjadřující směr.
 1. týden
L.8 TEST L8. Plán exkurze.
 1. týden
L.8 Vyhodnocení testu. Opakování.
 1. týden
Zápočty.

Průběžné testy jsou bodovány.
Podmínky pro získání zápočtu:
Pravidelná docházka do kurzu, aktivní úcast v hodinách, plnění zadaných úkolů a zvládnutí nejméně 3 průběžných testů nebo závěrečného testu na 70%.

 1. týden
L.5 Hodiny. Průběh dne. Slovesa s odlučitelnou předponou.
 1. týden
L.5 Termíny a schůzky. Věta tázací s tázacími slovy "wann", "von wann", "bis wann". Předložky s časovými údaji "am", "um", "von", "bis".
 1. týden
L.5 Zpoždění a omluva za zpoždění. Zápor "nicht". Préteritum slovesa "haben".
 1. týden
TEST L.5
L.6 Cesta do práce.
 1. týden
L.6 Orientace. Řadové číslovky.
 1. týden
Předložky "in", "neben", "unter", "auf", "vor", "hinter", "an", "zwischen", "bei" se 3. pádem.
 1. týden
TEST L.6
L.6 Povolání. Popis činnosti.
 1. týden
L.7 Způsobová slovesa "müssen" a "können". Představování, vizitky.
 1. týden
L.7 Přivlastňovací zájmena a zájmeno "kein" ve 4. pádě. Všední den.
 1. týden
TEST L.7
L.8 Exkurze v Berlíně. Orientace ve městě.
 1. týden
L.8 Kam chodí turisté? Předložky vyjadřující směr.
 1. týden
L.8 TEST L8. Plán exkurze.
 1. týden
L.8 Vyhodnocení testu. Opakování.
 1. týden
Zápočty.

Průběžné testy jsou bodovány.
Podmínky pro získání zápočtu:
Pravidelná docházka do kurzu, aktivní úcast v hodinách, plnění zadaných úkolů a zvládnutí nejméně 3 průběžných testů nebo závěrečného testu na 70%.

Funk, Kuhn, Demme: STUDIO D A1 (nakl. Fraus), lekce 5 - 8

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení