Počet kreditů 2
Vyučováno v Zimní a letní
Rozsah výuky 2C
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící Dana Lisá, Hedvika Blahníková, Dana Saláková

Kurz je určen pro studenty s mírně pokročilými až pokročilými znalostmi slovní zásoby a gramatiky. Jednotlivé jevy jsou vybrány s ohledem na jejich frekvenci a stylovou hodnotu, složkou výkladu je i srovnání s češtinou a poukázání na nejčastější chyby. Cílem kurzu je, aby studenti procvičili a zautomatizovali tvorbu a užití jednotlivých gramatických jevu v psaném i mluveném projevu.

Pravidelná docházka do kurzu, plnění zadaných úkolů k probírané látce a úspěšné zvládnutí (60%) závěrečného testu.

Cílem kurzu je, aby studenti procvičili a zautomatizovali tvorbu a užití jednotlivých gramatických jevu v psaném i mluveném projevu.

 1. Gramatické problémy, zkušební test
 2. Stupňování adjektiv
 3. Skloňování adjektiv
 4. Konjunktiv II. (Podmiňovací způsob)
 5. Pasivum (trpný rod) vs. aktivum (činný rod)
 6. Slovesné vazby
 7. Slovesné vazby s předložkami
 8. Infinitivní vazby
 9. Minulý čas
 10. Budoucí čas
 11. Spojky a vedlejší věty
 12. Vztažné věty
 13. Opakování
 14. TEST, zápočty

 1. Gramatické problémy, zkušební test
 2. Stupňování adjektiv
 3. Skloňování adjektiv
 4. Konjunktiv II. (Podmiňovací způsob)
 5. Pasivum (trpný rod) vs. aktivum (činný rod)
 6. Slovesné vazby
 7. Slovesné vazby s předložkami
 8. Infinitivní vazby
 9. Minulý čas
 10. Budoucí čas
 11. Spojky a vedlejší věty
 12. Vztažné věty
 13. Opakování
 14. TEST, zápočty

Materiály K 13104

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení