Počet kreditů 2
Vyučováno v Zimní a letní
Rozsah výuky 2C
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící Dana Lisá, Dana Saláková

Předmět je určen pro mírně pokročilé studenty se znalostí základní slovní zásoby a základních gramatických jevů, kteří chtějí navázat na dosaženou úroveň. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost.

Podmínky pro získání zápočtu:
Pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast v hodinách, plnění zadaných úkolů a zvládnutí nejméně 3 průběžných testů nebo závěrečného testu na 70%.

Cílem kurzu je zvládnutí základů jazyka a schopnost reagovat v běžných situacích každodenního života. Gramatické struktury jsou procvičovány v komunikativních situacích.

 1. týden
Opakování. Prázdniny a dovolená.
 1. týden
L.9 Reálie Německa. Dunajská cyklostezka. Perfektum s pomocným slovesem "haben".
 1. týden
L.9 Popis nehody. Perfektum nepravidelných sloves.
 1. týden
TEST L.9
Plánování dovolené. Práce s textem a cvičení.
 1. týden
L.10 Potraviny a nákupy, míry, váhy. Systematizace slovní zásoby. Časové údaje "jeden Tag", "manchmal", "nie", tázací zájmeno "welch-...".
 1. týden
L.10 Recepty. Stupňování "viel","gut","gern".
 1. týden
TEST L.10
L.11 Móda, oblečení, barvy, velikosti.
 1. týden
L.11 Přídavná jména (skloňování), ukazovací zájmena "der" a "dieser" ve 4. pádě.
 1. týden
L.11 Informace o počasí. "es" ve funkci podmětu. Cvičení.
 1. týden
TEST L.11
L.12 Lidské tělo, nemoci.
 1. týden
L.12 Návštěva lékaře, doporučení a rady. Způsobové sloveso "dürfen".
 1. týden
L.12 Emoce. Rozkazovací způsob. Osobní zájmena ve 4. pádě.
 1. týden
L.12 Opakování, cvičení. TEST L.12
 1. týden
Vyhodnocení testu. Zápočty.


 1. týden
Opakování. Prázdniny a dovolená.
 1. týden
L.9 Reálie Německa. Dunajská cyklostezka. Perfektum s pomocným slovesem "haben".
 1. týden
L.9 Popis nehody. Perfektum nepravidelných sloves.
 1. týden
TEST L.9
Plánování dovolené. Práce s textem a cvičení.
 1. týden
L.10 Potraviny a nákupy, míry, váhy. Systematizace slovní zásoby. Časové údaje "jeden Tag", "manchmal", "nie", tázací zájmeno "welch-...".
 1. týden
L.10 Recepty. Stupňování "viel","gut","gern".
 1. týden
TEST L.10
L.11 Móda, oblečení, barvy, velikosti.
 1. týden
L.11 Přídavná jména (skloňování), ukazovací zájmena "der" a "dieser" ve 4. pádě.
 1. týden
L.11 Informace o počasí. "es" ve funkci podmětu. Cvičení.
 1. týden
TEST L.11
L.12 Lidské tělo, nemoci.
 1. týden
L.12 Návštěva lékaře, doporučení a rady. Způsobové sloveso "dürfen".
 1. týden
L.12 Emoce. Rozkazovací způsob. Osobní zájmena ve 4. pádě.
 1. týden
L.12 Opakování, cvičení. TEST L.12
 1. týden
Vyhodnocení testu. Zápočty.


Průběžné testy jsou bodovány.
Podmínky pro získání zápočtu:
Pravidelná docházka do kurzu, aktivní úcast v hodinách, plnění zadaných úkolů a zvládnutí nejméně 3 průběžných testů nebo závěrečného testu na 70%.

Funk, Kuhn, Demme: STUDIO D A1 (nakl. Fraus), lekce 9 - 12

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení