Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní a letní
Rozsah výuky 2P+2S
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět poskytne studentům základní přehled o principech grafického navrhování a typografie. Součástí předmětu je praktická příprava na samostatný výtvarný návrh elektronického dokumentu. Nedílnou částí výuky je kreslení. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A7B39GRT

Žádné vstupní požadavky nejsou.
Další informace viz https://cent.felk.cvut.cz/courses/GRT/

Cílem předmětu je poskytnout znalosti a dovednosti nezbytně nutné k vytvoření samostatného výtvarného návrhu.

 1. Úvod do grafické tvorby - historie, současnost
 2. Kresba a: způsob vnímání, přenos reality do kresby.
 3. Kresba b: styly, rozdíly v ruční kresbě.
 4. Kresba c: model a fantazie.
 5. Kresba d: linie, příprava pro grafiku.
 6. Kompozice - prostor pro výtvarné vyjádření, harmonie.
 7. Barvy - základní principy barevné skladby.
 8. Typografie - zásady, druhy písma, rozpal, text.
 9. Základy fotografování.
 10. Kombinace kresby, fotografie a písma.
 11. Geometrické prvky, animace, video.
 12. Speciální efekty.
 13. Komplexní návrh.

 1. Zadání úlohy č. 1 - kresba.
 2. Nácvik kreslení jednoduchých kontur.
 3. Návrh vlastní kresby.
 4. Konzultace k úloze č. 1 a její dokončování.
 5. Kontrola úlohy č. 1, zadání úlohy č. 2 - barevný návrh.
 6. Nácvik barevné kompozice.
 7. Návrh vlastního výtvarného řešení.
 8. Konzultace k úloze č. 2.
 9. Kontrola úlohy č. 2, zadání úlohy č. 3 - sazba.
 10. Typografický návrh dokumentu. 11. Kontrola úlohy č. 3, zadání úlohy č. 4 - fotografie.
 11. Návrh a realizace fotografického díla.
 12. Kontrola úlohy č. 4.


Semestrální práce: Postupně zadávané 4 praktické dílčí úlohy směřující od ruční kresby, přes kompozici barevného návrhu, typografický návrh až po fotografii.

1. Brožková Ivana: Dobrodružství barvy. SPN, Praha 1983
2. Hlavsa Oldřich: Typographia I, II, III. SNTL Praha 1976, 1981
3. Parramón José Maria, Pechová Magdaléna: Velká kniha o kresbě; Historie, malířsky ateliér, materiály a postupy, náměty, teorie a praxe olejomalby. Nakladatelství Svojtka a Vašut, Praha 1996. ISBN 80-7180-093-7

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení