Počet kreditů 4
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2P+2C
Garant předmětu
Přednášející Josef Vedral
Cvičící Josef Vedral

Náplní předmětu je detailní popis metod zpracování a digitalizace analogových signálů v měřicí technice. Týká se to zejména oblasti zvýšení rozlišitelnosti digitalizátorů rozmítacími signály a metod k určení jejich metrologických parametrů s použitím spojitých a diskrétních integrálních transformací a jejich aplikací. Důraz je kladen na popis metod potlačení rušivých signálů, metod umožňující dosažení vysokých metrologických parametrů digitalizátorů spojitých signálů a určení jejich dynamických a šumových vlastností.

Rozšířit znalosti doktorandů o nestandardní metody předzpracování a digitalizace analogových signálů v měřicí technice s cílem dosáhnout vysoké přesnosti a efektivního potlačení rušivých signálů.

 1. Typy měřených signálů
 2. Zpracování malých signálů
 3. Zpracování rychlých signálů
 4. Zpracování signálů s využitím synchronní detekce
 5. Metody nelineárního zpracování signálů
 6. Zpracování neharmonických signálů
 7. Galvanické oddělení
 8. Filtrace
 9. Pokročilé metody vzorkování
 10. Pokročilé metody kvantování
 11. Digitalizace s vysokou vzorkovací rychlostí
 12. Digitalizace s vysokým rozlišením
 13. Rekonstrukce analogového signálu
 14. Měření dynamických parametrů digitalizátorů - testování digitalizátorů v časové, kmitočtové a amplitudové oblasti.

 1. Charakteristiky signálu v časové a frekvenční oblasti
 2. Zpracování malých signálů
 3. Zpracování rychlých signálů
 4. Zpracování signálů s využitím synchronní detekce
 5. Zpracování neharmonických signálů
 6. Filtrace
 7. Digitalizace s vysokým rozlišením
 8. Rekonstrukce analogového signálu
 9. Projekt - návrh a realizace měřicího řetězce pro předzpracování a digitalizaci signálů
 10. Projekt – část předzpracování analogového signálu
 11. Projekt - část digitalizace analogového signálu
 12. Projekt – část verifikace vlastností měřicího řetězce
 13. Presentace výsledků projektu
 14. Presentace výsledků projektu

Povinná literatura:
1. FERNANDEZ-CANQUE, Hernando. Analog Electronics Applications: Fundamentals of Design and Analysis, Florida: CRC Press. 2016. ISBN: 978-1498714952
2. STEPHAN, Karl. Analog and Mixed-Signal Electronics, 1.vydání. San Francisco: Wiley. 2015, ISBN: 978-1118782668
3. PELGROM, Marcel. Analog-to-Digital Conversion. Stuttgart: Springer, 2017. ISBN 978-1-4614-1371-4
Doporučená literatura:
1. Tietze, S., Electronic Circuits. Springer - Handbook for Design and Application. Springer 2008. ISBN: 978-3-540-78655-9.
2. CLAYTON, George. Operational Amplifiers, Amsterdam: Elsevier. 2013. ISBN: 978-1483135557

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení