Počet kreditů 4
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2P+2L
Garant předmětu
Přednášející Pavel Ripka
Cvičící Pavel Ripka

Konkrétní program předmětu bude přizpůsoben odborným zájmům přihlášených doktorandů.
Fyzikální principy senzorů. Měření teploty, tlaku, průtoku, polohy a parametrů pohybu a dalších fyzikálních veličin. Chemické senzory a analyzátory, biosenzory, detektory kovů a výbušnin. Nové typy obvodů pro zpracování výstupních signálů senzorů. Použití senzorů v průmyslu, dopravě a spotřební technice. Bezpečnostní a vojenské aplikace. Zásady konstrukce a technologie senzorů. Zpracování signálu v senzorových systémech, inteligentní senzory. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP38MMN

Matematická analýza a fyzika v rozsahu bakalářského studia na FEL. Základy elektrotechniky a měřicí techniky.

Získat pokročilé znalosti v oblasti měření neelektrických veličin

Physical principles of sensors. Measurement of temperature, pressure, flow, movement, position and other physical quantities. Chemical sensors and analyzers, biosensors, metal detectors, detection of explosives. New types of signal conditioning circuits. Sensor Applications in industry, transport and consumer electronics. Security and military applications. Sensor design and technology. Signal processing in sensor systems, intelligent sensors.

Laboratory visits, seminars and practical training according the needs od registred students

[1] Ripka, P., Tipek, A. eds.): Modular Courses on Modern Sensors.
BEN, Prague, ISBN 80-7300-129-2, 2003.
[2] Fraden, J.: Handbook of Modern Sensors. Springer, 3rd edition, ISBN 0-387-00750-4, 2004
[3] Ripka, P., Tipek, A. (ed.): Modern Sensors Handbook. ISTE 2007, ISBN 978-1-905209-66-8

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení