Počet kreditů 4
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2P+2S
Garant předmětu
Přednášející Zdeněk Müller
Cvičící Zdeněk Müller

Tento kurz se zabývá nejprve obecnou problematikou přepravních systémů s důrazem na spolehlivost a bezpečnost používaných struktur. Pro určení parametrů vedení je použita Rüdenbergova metoda. Dále je rozebírána problematika náhradních obvodů se soustředěnými a rozprostřenými parametry a jsou analyzovány vlastnosti dálkových přenosů a použití náhradních T a Π článků. Kurz se dále zabývá klasifikací poruch a řešením poruchových stavů včetně pokročilých metod lokalizace poruch. Předmět se dále věnuje moderní problematice stejnosměrných přenosů a výpočtu parametrů ochranných systémů.

  1. Přepravní systémy - struktura, zabezpečení a bezpečnost 2. Obecné parametry - přenosové vedení a kabely 3. Derivace rovnice Rüdenberga 4. Analýza dlouhých přenosových vedení 5. Rovnocenná síť T a Pi dlouhých přenosových vedení 6. Vysokonapěťové kabely 7. Typy poruch v přenosových soustavách 8. Teorie lokalizace poruch 9. Kapacita vedení sítě 10. Kapacita napájecích kabelů 11. Přenos přenosového systému - teoretické pozadí 12. Přenos přenosové soustavy - výpočet parametrů ochranného systému 13. DC přenosové systémy a sítě 14. Vybrané témata z přenosových systémů

  1. Přepravní systémy - struktura, zabezpečení a bezpečnost 2. Obecné parametry - přenosové vedení a kabely 3. Derivace rovnice Rüdenberga 4. Analýza dlouhých přenosových vedení 5. Rovnocenná síť T a Pi dlouhých přenosových vedení 6. Vysokonapěťové kabely 7. Typy poruch v přenosových soustavách 8. Teorie lokalizace poruch 9. Kapacita vedení sítě 10. Kapacita napájecích kabelů 11. Přenos přenosového systému - teoretické pozadí 12. Přenos přenosové soustavy - výpočet parametrů ochranného systému 13. DC přenosové systémy a sítě 14. Vybrané témata z přenosových systémů

Bayliss, C., Hardy, B.: Transmission and Distribution Electrical Engineering. Newnes; 2012.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení