Počet kreditů 4
Vyučováno v Winter
Rozsah výuky 2P+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

The aim of the course is to gain experience with design, implementation and testing of practical constructions with sensors for biomedical applications and with regard to the needs of students of FEE who will realize the practical final work.

Basic knowledge of electronic components and training in the field of "Safety in work"

The aim of the course is to gain experience with design, implementation and testing of practical constructions with sensors for biomedical applications and with regard to the needs of students of FEE who will realize the practical final work.

1. Introductory lecture, organization and evaluation of the subject

2. Eagle program - basic introduction to the program

3. Power supplies, rectifiers, linear voltage stabilizers with fixed and adjustable voltage

4. Circuit cooling design

5. Basic amplification stages with transistors, design of topology and calculation of components

6. Operational amplifiers, instrument amplifiers, converters

7. Design of passive and active analog filters

8. LC, RC and crystal oscillators, timers and multivibrators

9. Transducers for sensors

10. Single board computers of Arduino type

11. ATMEL microcontrollers and their use

12. ARM processors, mBED platform and its use

13. Alphanumeric and graphical displays

14. Principles of creating technical documentation

1. Introduction, credit conditions, organization, safety training, choice of semestral projects

2. Program Eagle - schematic design, work with component libraries

3. Eagle - creation and modification of part models, creation of own part libraries

4. Eagle program - design of single and multilayer printed circuit boards

5. Eagle program - DRC, ERC, final plate modification, data export for machine and manual plate production

6. Production of printed circuit board by photo path, formatting and modification of the board, drilling

7. Fitting the board with components, soldering technology with soldering iron and micro soldering iron, classic and SMD components

8. Circuit startup and testing, systematic search for design errors

9. Programming Nucleo board with digital sensors on SPI interface

10. Application with temperature, humidity, pressure, lighting sensors

11. Programming of ATMEL microcontroller using SPI interface in AVR studio environment

12. Programming of microcontroller via USB, online compiler, connection of sensors with digital bus

13. Submission of semestral projects, presentation

14. Submission of semestral projects, presentation, granting credits

Dostál, J.: Operační zesilovače, BEN-technická literatura, 1. Vydání, Praha 2005, ISBN 80-7300-049-0Krejčiřík, A.: Napájecí zdroje 1 – základní zapojení analogových a spínaných napájecích zdrojů, BEN, 2002 ISBN 80-86056-02-3Vedral, J., Fischer, J.: Elektronické obvody pro měřicí techniku, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2004.Davídek, V., Laipert, M., Vlček, M.: Analogové a číslicové filtry, Vydavatelství ČVUT, Praha 2000, ISBN 80-01-02178-5Hájek, J.: Časovač 555 praktická zapojení, BEN - technická literatura, 1. Vydání, Praha 1999, ISBN 80-901984-1-4

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení