Počet kreditů 2
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2C
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Celkový cíl tohoto kurzu je rozvíjet komunikační a jazykové dovednosti za účelem plánování a realizace efektivní prezentace. Studenti budou provedeni postupně skrze všechny klíčové body prezentování - od jejich přípravy a schopnost představit se až k závěrečnému shrnutí. Studenti jsou pomocí interaktivních metod instruováni k úspěšnému předávání svých myšlenek a nápadů v logickém pořadí a uspořádaných celcích, to vše stručně, jasně a výstižně.

Důraz je kladen na nezávislé kritické myšlení a na správnou formulaci prezentovaných myšlenek. Během tohoto kurzu si studenti procvičí dovednosti, které jim umožní stát se lepšími řečníky a přednášejícími.

U studentů se předpokládá znalost anglického jazyka alespoň na úrovni Intermediate.

Cílem předmětu je rozvinutí schopnosti strukturovaného myšlení, logické formulace a argumentace, dále dovednosti vyjádřit stručně a jasně vlastní názor podle funkce projevu a očekávání posluchačů.

Week 1: Course Introduction & Credit Requirements

How to Prepare and Give a PresentationWeek 2: Body Language & Gestures: Non-Verbal Communication

Preparing Slides for Presentations

HW: Choose Topic for PresentationWeek 3: Structure of a Presentation (INTRODUCTION - BODY - CONCLUSION)

Signposting / Signalling: Introduction & Overview Portion of Presentation

HW: Create OVERVIEW for PresentationWeek 4: Making an Outline

Innovative Ways to Open your PresentationWeek 5: Individual ConsultationsWeek 6: Language: Informal vs. Formal (Academic) / Other Word Choices

At a Loss for Words: Describing Things When You Forget the WordWeek 7: Fluency Practice: SummarizingWeek 8: Pronunciation: It is WHAT you say...and HOW you say it

Key Words in PresentationWeek 9: Facts versus Opinions

Reporting Verbs / HedgingWeek 10: Graphs & Charts

How to Talk About a Visual AidWeek 11: Individual Consultations

Progress Check / Practice PresentationWeek 12: STUDENT PRESENTATIONSWeek 13: Feedback / Make-up PresentationsWeek 14: Reserve Class (Feedback / Make-up Presentations)


Week 1: Course Introduction & Credit Requirements

How to Prepare and Give a PresentationWeek 2: Body Language & Gestures: Non-Verbal Communication

Preparing Slides for Presentations

HW: Choose Topic for PresentationWeek 3: Structure of a Presentation (INTRODUCTION - BODY - CONCLUSION)

Signposting / Signalling: Introduction & Overview Portion of Presentation

HW: Create OVERVIEW for PresentationWeek 4: Making an Outline

Innovative Ways to Open your PresentationWeek 5: Individual ConsultationsWeek 6: Language: Informal vs. Formal (Academic) / Other Word Choices

At a Loss for Words: Describing Things When You Forget the WordWeek 7: Fluency Practice: SummarizingWeek 8: Pronunciation: It is WHAT you say...and HOW you say it

Key Words in PresentationWeek 9: Facts versus Opinions

Reporting Verbs / HedgingWeek 10: Graphs & Charts

How to Talk About a Visual AidWeek 11: Individual Consultations

Progress Check / Practice PresentationWeek 12: STUDENT PRESENTATIONSWeek 13: Feedback / Make-up PresentationsWeek 14: Reserve Class (Feedback / Make-up Presentations)


Materials: Provided by instructor (or made available online).

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení