Počet kreditů 6
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2P+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Obecné principy a zásady návrhu a konstrukce lékařských přístrojů a systémů. Technické normy a jejich požadavky pro návrh, konstrukci a provoz zdravotnických elektrických přístrojů. Klasifikační třídy přístrojů. Elektromagnetická kompatibilita lékařských přístrojů. Moderní součástková základna. Návrh a konstrukce základních bloků lékařských přístrojů. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/BAM38KLS.

 1. Požadavky technických norem, obecná struktura lékařského přístroje, třídy přístrojů, parametry a proces návrhu
 2. Moderní součástková základna, vlastnosti, výběr a aplikační doporučení
 3. Návrh a konstrukce základních elektronických funkčních bloků lékařských přístrojů
 4. Měřicí zesilovače
 5. Měřicí převodníky
 6. Elektromagnetická kompatibilita lékařských přístrojů
 7. Napájecí obvody, propojování, připojování vodičů a souč., parazitní vazby a přenosy, stínění, metody odrušování
 8. Návaznost analogových bloků přístroje - úrovně signálu, linearita, rušení. Spínací a vazební obvody
 9. Pokročilé metody analogově-číslicového převodu, obvody
 10. Číslicově-analogové převodníky, rekonstrukce signálu
 11. Mechanická konstrukce, design, chlazení a oživování přístrojů
 12. Systémy pro počítačovou podporu návrhu měřicích přístrojů, virtuální měřicí přístroje
 13. Shrnutí a opakování učiva
 14. Rezerva

 1. Způsoby galvanického oddělení používané v lékařských přístrojích
 2. Analogové filtry pro biosignály, návrh, realizace a měření
 3. Potlačení souhlasného rušení u zesilovačů
 4. Potlačení střídavého rušení u analogových a číslicových obvodů
 5. Převodníky střední a efektivní hodnoty, nelineární zesilovače.
 6. Kmitočtová filtrace signálu, filtry se spínanými kondenzátory
 7. Izolační zesilovač
 8. Zadání projektu - návrh bloku měřicího přístroje, ověření modelu, porovnání s parametry profesionálního přístroje
 9. Řešení projektu - návrh
 10. Řešení projektu - model I
 11. Řešení projektu - model II
 12. Řešení projektu - porovnání parametrů s profesionálním řešením
 13. Zhodnocení výsledků
 14. Zápočet

[1] Kimmel, W.D., Gerke, D.D.: Electromagnetic Compatibility in Medical Equipment. Piscataway: IEEE Press. 1995

[2] Vedral, J., Fischer, J.: Elektronické obvody pro měřicí techniku. ČVUT, Praha 2004

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení