Počet kreditů 4
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2P+2S
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Cíle a funkce podniku, okolí podniku, životní cyklus podniku. Klasifikace nákladů, kalkulace nákladů, nákladové křivky. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. Daně. Finanční matematika a investiční rozhodování. Business plán. Manažerské funkce, organizační formy podniku. Firemní procesy a řízení firmy.

 1. Podnik a podnikání, cíle a funkce podniku. Právní formy podnikání.
 2. Podnikatelský plán. Majetková a kapitálová struktura podniku.
 3. Základní principy účetnictví. Aktiva, pasiva, náklady a výnosy. Fin výkazy a struktura.
 4. Klasifikace nákladů, metody kalkulace. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady.
 5. Základy finanční analýzy. Dělení zisku, rentabilita a produktivita.
 6. Finanční matematika - úrokový počet.
 7. Finanční matematika. Cena příležitosti. Rizika a nejistoty v podnikání.
 8. Základní kritéria efektivnosti (doba návratnosti, NPV, IRR). Rizika a nejistoty v podnikání.
 9. Dlouhodobé financování. Akcie, obligace, bankovní úvěr, pronájem (leasing).
 10. Krátkodobé financování – obchodní úvěr, směnka.
 11. Systém daní v ČR. Daň z příjmu, spotřební daně, DPH.
 12. Řízení času, konfliktní rozhodovací situace
 13. Management, vyzvaná přednáška
 14. Rezerva

 1. Pravidla a zásady cvičení. Cíle a funkce podniku a právní formy
 2. Rozvaha -majetková a kapitálová struktura podniku.
 3. Struktura výsledovky a Cash flow.
 4. Vzájemné vztahy účetních výkazů Rozvaha, VZZ, CF.
 5. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady, analýza bodu zvratu.
 6. Metody kalkulace nákladů.
 7. Kontrolní test 1, Vodárny vás neošidí. Podnikatelský/osobní plán.
 8. Finanční gramotnost, šetření hrou – jak na úspory
 9. Základy úrokového počtu, hypotéka hrou
 10. Kritéria ekonomické efektivnosti.
 11. Ceníte si své práce?
 12. Financování podniku. Chcete napsat vlastní směnku?
 13. Opakovaní a příprava na test
 14. Kontrolní test 2 v posledním týdnu, zápočet

1.Synek a kol.: Manažerská ekonomika, Grada, 2007, 4.vydání

2.Kislingerová a kol: Manažerské finance, Beck 2007, 2.vydání

3.Cipra: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou, Ekopress

4.Malý ekonomický výkladový slovník, Fialová, A plus

5.Platné zákony ČR (Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Živnostenský zákon, ...)Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení