Počet kreditů 2
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 1P+1C
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Matlab, Mathematica, Maple

Cílem předmětu je seznámení studentů se základy promyšlené a efektivní práce v prostředí počítačových algebraických systemů. Soustředíme se na výpočty a grafické demonstrace teoretických a praktických postupů, se kterými se studenti paralelně seznamují v úvodních matematických přednáškách Matematika - Calculus 1 a Lineární algebra. Náplň cvičení názorně doplňuje a rozšiřuje zvláště příklady, které jsou početně náročné a jejich řešení bez použití CAS je zdlouhavé. Studenti si osvojí postupy a příkazy pro řešení základních matematických problémů, které se prolínají prakticky celým studiem. Ty lze později samostatně nebo v jiných předmětech dále rozvíjet. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A8B01CAS

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na výuce, odevzdání a prezentace zápočtové práce.

Viz anotace.

 1. Systém Maple: Úvod, ovládání,
 2. Základní dovednosti - úpravy výrazů, polynomy.
 3. Diferenciální a integrální počet: příkazy pro calculus, úpravy výrazů.
 4. Aplikace diferenciálního počtu.
 5. Samostatná práce s konzultacemi, řešení příkladů.
 6. Aplikace integrálního počtu.
 7. Samostatná práce s konzultacemi, řešení příkladů.
 8. Lineární algebra: Matice, operace s maticemi, determinanty, inverzní matice, vlastní čísla.
9 Soustavy lineárních rovnic: symbolické a numerické řešení.

 1. Systém MatLab: Úvod, ovládání, základní dovednosti.
 2. Datové struktury a jejich efektivní použití.
 3. Systém Mathematica: Úvod, ovládání, základní dovednosti.
 4. Tipy a triky .
 5. Samostatná práce s konzultacemi, řešení příkladů. Zápočet.

[1] Maple User Manuals and Programming Guides, Maplesoft, a division of Waterloo Maple Inc., pravěk až současnost. (elektronické verze jsou také součástí helpu v instalaci programu) http://www.maplesoft.com/documentation_center/

[2] Wolfram Language & System Documentation Center https://reference.wolfram.com/

[3] MATLAB® Help and Documentation https://www.mathworks.com/help/matlab/

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení