Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2P+2C
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Cílem předmětu je získat přehled o řešení základních matematických problémů vyskytujících se v technické praxi pomocí počítačových algebraických systémů.

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

 1. Analytická a numerická řešení technických úloh, příklady z elektrotechniky.
 2. Finitní a numerická řešení soustav lin. rovnic, příklady z elektrických obvodů.
 3. Numerická řešení nelineárních rovnic a jejich soustav, load flow.
 4. Volné a vázané extrémy funkcí více proměnných, přehled používaných metod.
 5. Řešení přeurčených soustav rovnic, lineární regrese.
 6. Nelineární regrese, proklady funkcí.
 7. Interpolace, využití interpolace v technické praxi a pro řešení rovnic.
 8. Numerická kvadratura, ukázka určení energie z časového průběhu výkonu.
 9. Numerické metody řešení ODE.
 10. Vlastní čísla a vektory matic, souvislost se stabilitou lin. dynamických systémů.
 11. Základní úlohy na PDE v silnoproudé praxi (tepelná a difúzní rovnice, rovnice elmag. pole), metoda sítí a Schmidtova metoda pro parabolické rovnice.
 12. Ukázky zpracování signálů, určení Fourierovy řady.
 13. Ukázky zpracování signálů, určení frekvence a synchrofázorů.
 14. Rezerva.

DETTMAN, J. Matematické metody ve fyzice a technice. Praha: Academia, 1970, 355 s.

JAN HAMHALTER, Jaroslav Tišer. Diferenciální počet funkcí více proměnných. Vyd. 2. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-010-3356-2.

JAN HAMHALTER, Jaroslav Tišer. Integrální počet funkcí více proměnných. Vyd. 2. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-010-3357-0.

OLŠÁK, Petr. Úvod do algebry, zejména lineární. Vyd. 1. Praha: FEL ČVUT v Praze, 2007. ISBN 978-800-1037-751.

www.powerwiki.cz

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení