Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2P+2S
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět seznamuje studenty s vybranými tématy týkající se přenosových a rozvodných soustav, zejména s řešením ustálených stavů sítí, jejich doprovodnými technickými aspekty a možnostmi tyto stavy řídit. Dále se předmět věnuje chování synchronních generátorů v různých provozních stavech.

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

 1. Výpočet ustálených chodů v ES
 2. Optimální rozdělení výkonů zdrojů v ES
 3. Proudová zatížitelnost venkovních vedení
 4. Elektromagnetické pole venkovních vedení
 5. Řízení toků činných a jalových výkonů v ES
 6. Systémy FACTS v elektroenergetice - principy
 7. Systémy FACTS v elektroenergetice - aplikace pro řízení v ES
 8. Phase-shifting transformátory, stejnosměrné přenosy (HVDC) v ES
 9. Mechanika venkovních vedení
 10. Elektromagnetické vazby v synchronním stroji
 11. Provozní stavy synchronního stroje
 12. Elektromagnetické jevy v ES
 13. Elektromechanické jevy v ES
 14. Rezerva

Saadat, H.: Power System Analysis. McGraw-Hill, New York, 2011.

Acha, E..: Three-phase Power System Analysis. A D Publishing, New York 2015.

Hingorani, N.G., Gyugyi, L.: Undestanding FACTS. IEEE Press, 2000.

Weedy, B.M. a kol: Electric Power Systems. Wiley 2012.

Machowski, J..: System Dynamics: Modeling, Simulation, and Control of Mechatronic Systems. Wiley, 2012,

www.powerwiki.cz

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení