Počet kreditů 2
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2C
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Prakticky zaměřený předmět, ve kterém se studenti naučí, případně zdokonalí v tom, jak jazykově správně a přitom efektivně formulovat běžné psané dokumenty jako vlastní poznámky, rešerše, zprávy, protokoly, články apod. Studenti se v předmětu seznámí s hlavními zásadami psaní odborných textů.

Sepsání odborného textu.Aktivní účast na hodinách.Povoleny 2 absence.Cílem předmětu je rozvinutí schopnosti strukturovaného myšlení, logické formulace a argumentace, dále dovednosti vyjádřit stručně a jasně podstatu věci či vlastní názor. Studenti tak již na začátku studia získají základní kompetence využitelné později při psaní bakalářské práce.

 1. Úvodní informace, práce na platformě moodle, struktura odborného textu, praktický nácvik
 2. Návštěva knihovny ČVUT - exkurze
 3. Zásady psaní rešerše, Úvod článku, praktický nácvik
 4. Databáze
 5. Citování
 6. Citování - průpravná cvičení, praktický nácvik: autokorekční cvičení
 7. Rešerše dle zadání
 8. Odborný styl, praktický nácvik: stylistika + jazyková správnost
 9. Evaluace prvního výstupu (rešerše a její hodnocení), zpráva o experimentu (jeho popis a vyhodnocení
výsledku), průpravná cvičení

 1. Zpráva o experimentu dle zadání
 2. Vzájemné hodnocení zpráv o experimentu, Diskuze, Závěr, praktický nácvik
 3. Článek
 4. Abstrakt, Kvalifikační práce - úskalí, tipy, konkrétní příklady, praktický nácvik
 5. Závěrečné hodnocení výsledků, zápočty, autokorekční cvičení

 1. Úvodní informace, práce na platformě moodle, struktura odborného textu, praktický nácvik
 2. Návštěva knihovny ČVUT - exkurze
 3. Zásady psaní rešerše, Úvod článku, praktický nácvik
 4. Databáze
 5. Citování
 6. Citování - průpravná cvičení, praktický nácvik: autokorekční cvičení
 7. Rešerše dle zadání
 8. Odborný styl, praktický nácvik: stylistika + jazyková správnost
 9. Evaluace prvního výstupu (rešerše a její hodnocení), zpráva o experimentu (jeho popis a vyhodnocení
výsledku), průpravná cvičení

 1. Zpráva o experimentu dle zadání
 2. Vzájemné hodnocení zpráv o experimentu, Diskuze, Závěr, praktický nácvik
 3. Článek
 4. Abstrakt, Kvalifikační práce - úskalí, tipy, konkrétní příklady, praktický nácvik
 5. Závěrečné hodnocení výsledků, zápočty, autokorekční cvičení

Doporučená studijní literatura:

JULÁKOVÁ, Eva. Jak prezentovat odborné výsledky: průvodce pro autory, lektory, studenty i začínající redaktory technické literatury. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. ISBN 978-80-7080-935-8.

ALBERT, Tim. Winning the publications game: the smart way to write your paper and get it published. Fourth edition. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, [2016]. ISBN 9781785230110.

ČMEJRKOVÁ, Světla, Jindra SVĚTLÁ a František DANEŠ. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1.

ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0755-5.

GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-7431-002-7.

ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-779-9.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení