Počet kreditů 3
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2P+1C+3D
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled o problematice a rozsahu oboru biomedicínského inženýrství. Z toho důvodu předmět poskytuje jak základní vhled do technických a medicínských aspektů biomedicínského inženýrství, tak také stručný úvod do historie a etické problematiky oboru. Dalším cílem je představit studentům bakalářského programu Lékařská elektronika a bioinformatika možné směry studia a projekty, do kterých se mohou zapojit. Proto lze blok přednášek zaměřený na technickou a medicínskou tématiku rozdělit do dvou úrovní. V první úrovni přednášky ilustrují šíři biomedicínského inženýrství. Ve druhé úrovni se pak přednášky hlouběji zaměřují na témata, se kterými se budou studenti ve studiu nadále setkávat.

Předmět je primárně koncipován pro studenty prvního semestru Bc. oboru Lékařská elektronika a bioinformatika.

• Poskytnou studentům základní přehled o šíři oboru biomedicínského inženýrství

• Poskytnout studentům přehled o možných směrech studia biomedicínského oboru a představit probíhajících projektech

• Poskytnout studentům prvního ročníku bakalářského programu Lékařská elektronika a bioinformatika možnost studovat předmět s přímým zaměřením na biomedicínské inženýrství

 1. Bioinženýrství: Obecný, historický a etický rámec bioinženýrství
 2. Lékařská technika: Design lékařských přístrojů
 3. Lékařská technika: Biologické signály a jejich analýza
 4. Lékařská technika: Diagnostika
 5. Diagnostika: Neurodegenerativní onemocnění
 6. Diagnostika: Analýza epileptiformní aktivity
 7. Diagnostika: Zpracování lékařských obrazů
 8. Diagnostika: Bioinformatika a Data mining
 9. Diagnostika: Genetika pro neuroinženýrství
 10. Lékařská technika: Terapie
 11. Terapie: Epileptochirurgie a komentovaný záznam operace
 12. Lékařská technika: Protetika a wearables
 13. Osobní zkušenost absolventů
 14. Lékařská technika: Modely

[1] Rozman, J. (2006) Elektronické přístroje v lékařství. Praha. Academia, Česká matice technická, č. spisu 494, roč. 111. ISBN 80-200-1308-3.

[2] Enderle, J. D., & Bronzino, J. D. (2012). Introduction to biomedical engineering (3rd ed.). Burlington, Mass.: Academic Press.

[3] Bronzino, J., Peterson, D. (2015). Biomedical Engineering Fundamentals. Boca Raton: CRC Press, https://doi.org/10.1201/b15482 (dostupné jako ebook na stránkách Ústřední knihovny ČVUT)

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení