Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 3P+1C
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět má vstupní charakter pro studenty oboru letadlová a kosmická netechnika, avionika i letecký provoz. Předmět studenty seznamuje se základní návrhovou filosofií leteckých konstrukcí, rolí stavebních předpisů. Popisuje základní druhy zatížení letadel, zejména letová a hmotové charakteristiky letounů. V popisné části rozebírá uspořádání leteckých konstrukcí, jejich členění a popis a vysvětluje přenos silových účinků jejími nosnými částmi.

Bez požadavků.

Seznámit a naučit základům oboru stavby letadel. Pochopit filozofií návrhu leteckých konstrukcí (zatížení, mezní stavy konstrukcí) ve vtahu k bezpečnosti, spolehlivosti a jejich průkazy požadované na letecké předpisy.

 1. Historie a vývoj letectví.
 2. Návrhová filosofie a úloha stavebních předpisů při jejím utváření.
 3. Bezpečnost, letová způsobilost a spolehlivost.
 4. Zatížení letounu a násobek.
 5. Manévrová obálka provozních násobků.
 6. Poryvová a letová obálka provozních násobků.
 7. Hmotnosti letounu, centráž, hmotnostní obálka.
 8. Dělení letounu, jeho základní části.
 9. Základní typy letecké konstrukce a použité materiály, přenos zatížení konstrukcí.
 10. Konstrukce křídla.
 11. Mechanizace křídla.
 12. Konstrukce trupu.
 13. Konstrukce ocasních ploch.
 14. Podvozek.

Cvičení budou v úvodní části zaměřena na praktická procvičení stavových relací mezi veličinami mezinárodní standardní atmosféry a výpočet základních aerodynamických silových účinků. Dále budou seznamovat s obsahem stavebních předpisů a způsobem jejich použití při návrhu zatížení (letové obálky provozních násobků) dle konkrétní kategorie letounu. V závěrečné části bude procvičeno sestavení hmotnostní obálky a metodika průkazu letecké konstrukce početní pevnostní kontrolou vybraných částí draku (nosník, dutina, vzpěra). V rámci cvičení budou rovněž organizovány exkurze s praktickými ukázkami zkoušek leteckých konstrukcí.

Slavík S.: Stavba letadel (učební texty), Vydavatelství ČVUT, 1997, ISBN 80-01-01671-4

Slavík S.: Drak a systémy, nouzové vybavení letounu (učební texty), Akademické nakladatelství CERM, 2005, ISBN 80-7204-437-0

Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I, Vydavatelství ČVUT, 2004, ISBN 80-01-03073-3

Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel II, Vydavatelství ČVUT, 2005

Raymer, P. R. Aircraft Design: A Conceptual Approach, 3.vydání, Reston VA: AAIA, Inc.,1999, ISBN 1-56347-281-0

Torenbeek, E. Synthesis of Subsonic Aircraft Design, Delft: Delft University Press, 1982, ISBN 90-247-2724-3

Nyu, M.C.Y. Airframe Structural Design, 8. vydání, Hong Kong: CONMILIT PRESS LTD, 1995, ISBN 962-7128-04-X.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení