Počet kreditů 6
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2P+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Náplní předmětu jsou nativní a evokované biosignály používané v různých klinických borech současné medicíny a metody jejich snímání, zpracování, záznamu a vyhodnocování v časové a frekvenční oblasti. U významných biosignálů jsou studenti seznámeni s jejich genezí, fyziologickou podstatou, charakteristikami signálů nutných pro konstrukci přístrojů a případně s fyzikálními a matematickými modely. V laboratorních úlohách mají studenti příležitost ke snímání vlastních biologických signálů a k jejich následnému zpracování v programovém prostředí MATLAB. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A6M31BSG

Odevzdání semestrální práce na téma Zpracování biologických signálů v Matlabu

Cílem studia je získání teoretických i praktických znalostí o biologických signálech; jejich genezi, snímání, analýze a zpracování.

 1. Úvod, biosignály, rozdělení, parametry
 2. Geneze biologických signálů, membránové potenciály, modelování el.vlast. neuronů
 3. Signály nervů a kosterních svalů, ENG, parametry a zpracování EMG, analýza únavy
 4. Signály srdce, svodové systémy EKG, vektor depolarizace, elektrická srdeční osa
 5. Popis křivky EKG v čas. a frekv. oblasti, základní obrazy EKG, VKG, rušení a filtrace
 6. Polygrafické metody v kardiologii, fonokardiografie, pletysmogram, detekce vln, HRV
 7. Plicní funkce
 8. Elektrická aktivita žaludku, elekrogastrogram
 9. Geneze signálů mozku, svodový systém pro EEG, rytmy, normální EEG, analýzy, artefakty
 10. Abnormální EEG, grafoelementy paroxysmální aktivity, evokované potenciály
 11. Signály zrakového ústrojí, EOG, ERG, polysomnografie, klasifikace spánkových cyklů
 12. Geneze signálů sluchového ústrojí, kochleární implantát a kódovací strategie
 13. Hlas a řeč, F0, formanty, charakteristiky hlasu, poruchy řeči, fonetogram
 14. Rezerva

 1. Měření doby reakce
 2. Měření rychlosti šíření elektrického vzruchu
 3. EMG
 4. EKG
 5. Potlačení rušení a artefaktů
 6. FKG, PPG, detekce vln, HRV
 7. Plicní funkce
 8. EGG
 9. EEG
 10. Filtrace, korelace, spektra
 11. EOG
 12. Kódovací strategie
 13. Hlas a řeč, F0, formanty, fonetogram
 14. Zápočet

1. Svatoš, J.: Biologické signály I - geneze, zpracování a analýza. Praha: ČVUT 1995
2. Rozman, J. a kol.: Elektronické přístroje v lékařství, Academia 2006
3. Penhaker, M. a kol.: Lékařské diagnostické přístroje. Ostrava 2004
4. Trojan, S. a kol.: Lékařská fyziologie, GRADA 1994
5. Zpracování biologických signálů - návody k laboratorním úlohám (dokumenty v pdf jsou dostupné v učebně)

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení