Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2P+2S
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět seznamuje studenty s modelováním prvků v ES pro účely simulací dynamických a přechodných dějů. Probrány jsou jevy týkající se regulací systémových veličin, stability provozu sítí a mimořádných stavů v ES. Rovněž jsou studenti seznámeni s oblastí spolehlivosti a údržby sítí.

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.
Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

 1. Modelování prvků ES
 2. Systémové modelování
 3. Odhad stavů a parametrů
 4. Základní řídicí algoritmy v ES
 5. Dynamika a regulace P-f
 6. Dynamika a regulace Q-U
 7. Predikce zátěže a Unit commitment
 8. Stabilita systému
 9. Systémy WAMPaC
 10. Systémové automatiky a ochrany
 11. Havarijní stavy a jejich řešení, nouzové zásobování elektrickou energií
 12. Spolehlivost prvků v elektroenergetice
 13. Systémová spolehlivost a údržba
 14. Rezerva

Tlustý, J. a kol.: Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí. ČVUT v Praze, Praha, 2011, ISBN 978-80-01-04939-2.
Tůma, J. a kol.: Security, quality and reliability of electrical energy. Praha, 2007, ISBN 978-80-239-9056-0.
Machowski, J., Bialek, J.W., Rumby, J.R.: Power system dynamics. Wiley, 2008, ISBN 978-0-470-72558-0.
www.powerwiki.cz

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení