Počet kreditů 5
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2P+2C
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět seznamuje studenty s ekonomickými aspekty fungování elektroenergetiky. Probírají se otázky hospodaření energetických firem a náklady, vznikající v procesu výroby, přenosu a distribuce elektřiny. Student je seznámen s principy tržních mechanismů, se strukturou a tvorbou regulovaných i neregulovaných cen pro zákazníky. Součástí výuky jsou ekonomické souvislosti obnovitelných zdrojů.

 1. Uspořádání elektroenergetiky ČR, energetická legislativa a trh s elektřinou.
 2. Výnosy, náklady, zisk a jeho rozdělení.
 3. Finanční výkazy - výsledovka, výkaz peněžních toků, ukazatelé hospodaření firmy.
 4. Kritéria ekonomického hodnocení energetických investic.
 5. Marginální náklady, náklady výroby elektřiny.
 6. Náklady přenosu a distribuce elektřiny, podpůrné a systémové služby.
 7. Úspory energie a ekonomika vytápění.
 8. Regulace v energetice, metody regulace cen.
 9. Ceny a tarify v elektroenergetice, tarifní systémy.
 10. Obchodování s elektřinou, postavení výrobce a zákazníka.
 11. Ekologie a energetika, význam a úloha OZE.
 12. Teplárenství, struktura odvětví, náklady a ceny.
 13. Aktuální otázky elektroenergetiky ČR v mezinárodních souvislostech.
 14. Rezerva.

 1. Formy podnikání v energetice, organizační uspořádání energetiky ČR.
 2. Zdroje a dopravní systémy v energetice.
 3. Struktura nákladů v energetice.
 4. Zadání semestrálního projektu, výběr týmů. Zisk a cash flow, formy a zdroje financování energetických podniků.
 5. Výpočtové metody ekonomického hodnocení energetických investic.
 6. Příklady hodnocení ekonomické efektivnosti.
 7. Náklady výroby různých typů výroben elektřiny, distribuce.
 8. Konzultace semestrální práce.
 9. Náklady na energii v domácnosti, ekonomika úspor energie. Konzultace semestrální práce.
 10. Ekonomika obnovitelných zdrojů elektřiny, výpočet minimální ceny, dotace a podpory.
 11. Konzultace semestrální práce.
 12. Test.
 13. Odevzdání a prezentace semestrální práce
 14. Zápočet

Tůma J. a kol: Obchod s elektřinou, CONTE, Praha, 2010, ISBN 978-80-254-6695-7
Šolc P., Němeček B., Kanta J. a kol.: Trh s elektřinou, AEM, 2011
Projected Costs of Generating Electricity, IEA, 2010, ISBN 978-92-64-08430-8, dostupné na www.iea.org/publications/freepublications
Beggs, C., Energy: Management, Supply and Conservation, Taylor & Francis, 2012
Doležal J., Šťastný J., Špetlík J., Bouček S., Brettschneider Z.: Jaderné a klasické elektrárny. Praha, ČVUT, 2011, ISBN 9788001049365

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení