Počet kreditů 5
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 3P+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět vysvětluje principy strojů pro přeměnu mechanické energie na elektrickou a zpět. Jsou probrány principy funkce a vlastnosti základních točivých a netočivých elektrických strojů. V návaznosti na chování elektrických strojů jsou probrány základní přístroje pro jištění a spínaní včetně problematiky a chování elektrického oblouku.

Aktivní účast na laboratorních cvičeních, řádné vedení dokumentace a zpracování výsledků měření, odevzdání protokolů z měření

 1. Elektrický pohon a jeho komponenty. Principy a zákony elektromechanické přeměny energie.
 2. Stejnosměrné stroje, princip, konstrukční provedení, základní charakteristiky. Dynama a motory.
 3. Spouštění, řízení rychlosti a brzdění motorů. Společné vlastnosti stejnosměrných strojů, principy komutace.
 4. Transformátory, princip, konstrukční provedení, základní vlastnosti. Spojení vinutí trojfázového transformátoru.
 5. Základní provozní stavy a paralelní spolupráce. Točivé magnetické pole a střídavé stroje točivé.
 6. Asynchronní stroje, princip, vlastnosti, použití. Jednofázový asynchronní motor.
 7. Elektrické stroje pro energetiku. Synchronní generátory, princip činnosti a konstrukční provedení.
 8. Úvod do elektrických přístrojů. Fundamentální jevy v elektrických přístrojích.
 9. Spínání stejnosměrných VN obvodů. Transientní jevy v obvodech stejnosměrného proudu.
 10. Spínání střídavých VN obvodů. Transientní jevy v obvodech střídavého proudu.
 11. Spínací přepětí ve střídavých obvodech VN a NN. Spínací přístroje pro obvody NN.
 12. Jisticí přístroje pro rozvody NN, jejich charakteristiky a aplikace.
 13. Ochranné přístroje pro rozvody NN, proudové chrániče, svodiče přepětí.
 14. Rezerva

 1. Seznámení s laboratoří, bezpečnostní předpisy, laboratorní řád, řiditelné zdroje a jejich ovládání
 2. Spouštění a reverzace stejnosměrného motoru. Měření otáček a momentu. Cejchování tachodynama
 3. Motor s cizím buzením - zatěžovací charakteristiky
 4. Řízení otáček stejnosměrného motoru s cizím buzením
 5. Transformátor - měření naprázdno a nakrátko, náhradní schéma
 6. Asynchronní motor - spouštění, momentová charakteristika
 7. Synchronní alternátor - fázování na síť, práce na síti
 8. Ovládání elektrického stroje pomocí stykačů -stykačové kombinační obvody
 9. Aplikace programovatelných relé v obvodech řízení rozváděčů I
 10. Aplikace programovatelných relé v obvodech řízení rozváděčů II
 11. Nadproudé relé, vypínací charakteristiky
 12. V - A charakteristiky stykačů
 13. Měření oteplení proudové dráhy
 14. Opravná měření, zápočet

1. Voženílek, P, Novotný, V., Mindl, P.: Elektromechanické měniče. Praha: ČVUT. 2015
2. Voženílek, P, Novotný, V., Mindl, P.: Elektromechanické měniče - cvičení. Praha: ČVUT. 2006
3. Flurscheim, C.H., Power Circuit Breaker, Theory and Design. IEE.1982

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení