Počet kreditů 5
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2P+2S
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Organizace a řízení energetického hospodaření podniku, budov či energetických systémů. Energetická potřeba a spotřeba, energetické bilance. Energetické charakteristiky agregátu, druhotné zdroje energie. Energetický audit a studie proveditelnosti, optimalizace energetického hospodaření energetických systémů. Ceny a tarify, ekonomická a finanční analýza.

 1. Pravidla předmětu, vstupní test, základní pojmy a definice.
 2. Úvod do legislativy a energetické politiky EU a ČR.
 3. Energetická potřeba, spotřeba a konečná spotřeba, úspory energie, odstranitelné a neodstranitelné ztráty energie.
 4. Normování spotřeby a kalkulace v energetice
 5. Ekonomické hodnocení energetických úspor: Strategické rozhodování a studie proveditelnosti jako nástroj řízení (Kritéria ekonomické efektivnosti, CBA, Studie proveditelnosti a EA)
 6. Nástroje energetických úspor: Energetický audit (EA) pokračování, případové studie, ukázka slepého EA, Energetický posudek (EP)
 7. Certifikace budov (Nízkoenergetické, pasivní a nulové domy, PENB, LEED, BREEAM), ..
 8. Nástroje energetických úspor: EPC, Dobrovolné dohody, LCP, DSM,... podnikový energetik, ...
 9. Energetické Charakteristiky Agregátů, Analýza diagramů spotřeb a Optimalizace pracovních režimů
 10. Energetická náročnost jednotlivých forem energie
 11. DEZ, odstranitelné a neodstranitelné ztráty energie
 12. Prezentace vlastních EA
 13. Prezentace vlastních EA
 14. Zkouška a zápočet.

 1. Vstupní test a opakování základních pojmů, veličin a definicí. Úvod do legislativy a energetické politiky EU a ČR. Esej: Fyzikální jednotky v energetice. Zadání: Vybraná legislativa ČR k energetice - prezentace pro ostatní.
 2. Prezentace: Vybraná legislativa ČR k energetice - prezentace pro ostatní. Zadání: Přinést faktury z domácnosti. Stáhnout ceníky energetických firem. Zadání pro Esej a Prezentaci na konci semestru: Energetický audit mého domova.
 3. Čtení faktur z mé domácnosti. Výpočet EE pro ventilátor. Zadání Esej: Výpočet EE pro rekuperaci.
 4. Výpočet EE pro rekuperaci tepla. Zadání Esej: Výpočet EE Sušička vs žehlička.
 5. Výpočet EE Sušička vs žehlička. Zadání Esej: Sestavení energetické bilance pro seminární práci EA.
 6. Sestavení energetické bilance pro seminární práci EA. Zadání: Charakteristika pece.
 7. Pracovní charakteristika pece. Výpočet EE pro jednotlivé OZE. Zadání Prezentace: Výpočet EE pro jednotlivé OZE, kogenerační jednotku, apod.
 8. Prezentace zadání: Výpočet EE pro jednotlivé OZE, kogenerační jednotku, apod.
 9. Energetický audit domácnosti: Energeticky úsporná opatření (ventilátor, žárovka, kompaktní zářivka).
 10. Prezentace zadání: Energetický audit bytu
 11. Prezentace zadání: Energetický audit bytu
 12. Zkouška a zápočet

1. Šabaka, L., Jager, M. (1982): Řízení a ekonomika užití energie. ČVUT Praha.
2. Starý, O., Vašíček, J. (2000): Ekonomické hodnocení energetických investic. Sborník semináře ČEZ, RAEN.
3. Srdečný K., Macholda F. (2009): Úspory energie v dom. Grada.
4. Knápek, J., Gauss, E.( 2000): Ekologie a energetika. Skriptum ČVUT, ČVUT, FEL.
5. Ibler, Z. a kol. (2002): Energetika ? technický průvodce 1. díl. BEN, Praha.
6. Ibler, Z. a kol. (2002): Energetika v příkladech ? technický průvodce 2. díl. BEN, Praha.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení