Počet kreditů 5
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2P+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Obsahem předmětu jsou seznámit studenty s teoretickými a praktickými principy řešení osvětlovacích soustav ve vnitřních i venkovních prostorech při respektování nejen potřebného zrakového výkonu, ale i aspektů hygienických a bezpečnostních a současně i s důrazem na energetickou účinnost řešení.

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.
Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

 1. Optické záření. Vizuální a mimovizuální účinky záření. Světelné technické veličiny.
 2. Světelné pole, světelný vektor a skalární integrální charakteristiky.
 3. Měření integrálních charakteristik světelného pole.
 4. Výpočet integrálních charakteristik v poli svítidel různého typu.
 5. Výpočet rozložení světelných toků v osvětlovaném prostoru.
 6. Mnohonásobné odrazy ve vnitřních prostorech.
 7. Základy kolorimetrie.
 8. Tendence ve vývoji světelných zdrojů.
 9. Tendence ve vývoji svítidel.
 10. Osvětlovací soustavy, typy, ovládání a řízení.
 11. Hodnocení účinnosti a energetické náročnosti osvětlení.
 12. Osvětlovací soustavy ve vnitřních prostorech.
 13. Osvětlovací soustavy ve venkovních prostorech.
 14. Rezerva.

Habel, J.: Osvětlování. Učební text ČVUT Praha 1998.
Habel, J., Žák, P.: Elektrické světlo. Učební text ČVUT FEL Praha 2011.
Habel, J. a kol.: Elektrické světlo. Příklady. Učební text ČVUT FEL Praha 2011.
Habel, J., Žák, P. a kol.: Světlo a osvětlování. FCC Public Praha 2013. ISBN 978-80-86534-21-3.
www.powerwiki.cz

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení