Počet kreditů 4
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2P+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět je věnován základům multimediální techniky (audio a video) a zabývá se základy audio a video (zvuk a obraz) snímání, zpracování signálu, vysílání a distribuce, záznamu a reprodukce včetně fyziologie slyšení a vidění ve formě širokého přehledu těchto problémů. Poskytuje základní informace pro pochopení hlavních principů a systémových řešení v této oblasti.

Znalost základů matematiky, fyziky.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy audiovizuální techniky. Především se zaměřením na získávání, zpracování, přenos a distribuce obrazu a zvuku. Zvláštní zřetel je kladen na pochopení fyziologických vlastností vidění a slyšení a jejich uplatnění v audiovizualní technice.

 1. Fyziologie a anatomie slyšení, psychoakustické aspekty slyšení
 2. Šíření zvuku ve volném prostoru, zvukové signály
 3. Elektroakustické měniče
 4. Základy prostorové akustiky
 5. Ozvučování. Základní měřicí metody v akustice
 6. Zpracování a záznam zvukových signálů
 7. Fyziologie a anatomie vidění, psychovizuální aspekty vidění
 8. Kolorimetrie - popis barevných světel
 9. Obrazové senzory
 10. Obrazové displeje
 11. Analogové zdrojové kódování obrazu, TV signál
 12. Úvod do komprese obrazu (kompresní metody)
 13. Standardy komprese obrazu a videa

 1. Úvod do cvičení, podmínky zápočtu, laboratorní řád
 2. Výklad úloh ze zvukové části
 3. Měření akustického výkonu vyzářeného reproduktorem
 4. Měření vstupní elektrické impedance reproduktoru v ozvučnici
 5. Měření činitele zvukové pohltivosti
 6. Zvukové signály a jejich hodnocení
 7. Výklad úloh z video části
 8. Měření parametrů videosignálu
 9. Kolorimetrie - měření barevného světla
 10. Měření kritického kmitočtu blikání
 11. Měření modulační přenosové funkce
 12. Simulace ztrátové komprese obrazu
 13. Zápočtový test, zápočet

1. Klíma, M., Bernas, M., Hozman, J., Dvořák, P.: Zpracování obrazové informace. Skripta ČVUT, Praha
1996.
2. Gonzales, R. C. Digital image processing, Upper Saddle River : Pearson, 2002.
3. Bovik, A. Handbook of Image and Video Processing, Elsevier Academic Press, New York, 2005.
4. Vít, V. Televizní technika - přenosové barevné soustavy. Praha: BEN-Technická literatura, 1997.
5. Saleh, B.E.A., Teich, M.C.: Základy fotoniky. (4 svazky), Matfyzpress, Praha 1994-1996.
6. Borwick, J.: Loudspeaker and Headphone Handbook, Focal Press, 1997, ISBN: 0240513711

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení