Počet kreditů 4
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2P+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět Základy anatomie a fyziologie II. poskytuje teoretický základ pro studium bioinženýrských oborů. Studenti se v průběhu tohoto kurzu seznámí se stavbou lidského těla, strukturou a funkcí orgánů a získají potřebné informace pro pochopení fyziologických i patofyziologických procesů. Výuka je rozdělena na přednášky a praktická cvičení, během
kterých se studenti prakticky seznámí se stavbou těla na modelech a dostupných lidských preparátech. Předmět Základy anatomie a fyziologie II. je zaměřen především na orgány, jejich soustavy a nervový systém.

 1. Močové ústrojí.
 2. Pohlavní ústrojí mužské a ženské.
 3. Srdce.
 4. Obecná anatomie cév.
 5. Přehled žil.
 6. Přehled mízní soustavy.
 7. Přehled míšních nervů. Hlavní nervy.
 8. Autonomní nervy.
 9. Centrální nervový systém.
 10. Anatomie zrakového ústrojí.
 11. Anatomie sluchového a vestibulárníhoústrojí.
 12. Kůže.
 13. Žlázy s vnitřní sekrecí.
 14. Závěrečné shrnutí

[1] Dylevský, I. Anatomie a fyziologie člověka. Praha: EPAVA, 1998..
[2] Dylevský, I., Trojan, S. Somatologie (1), (2). Praha: Avicenum, 1990. Silbernagl, S., Despopoulos, A. Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada, 1993.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení