Počet kreditů 2
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2C
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící Petra Jirásková, Jitka Pinková, Dana Saláková

Kurz je určen pro zahraniční studenty studující v češtině, nadále rozvíjí jejich jazykové znalosti a dovednosti s přihlédnutím k praktickým potřebám studentů technické vysoké školy. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B04C2L

znalost češtiny na úrovni B1-B2

Cíl kurzu: Naučit zahraniční studenty samostatné práci s odborným textem, pohotově a plynule se vyjadřovat o odborných otázkách i v běžných životních situacích, zdokonalit se v písemném vyjadřování.

LEKCE 1
seznámení se s typickým stylem psaní pro wikipedii:
. analýza článků
. hledání společných rysů

LEKCE 2
seznámení s technickými podmínkami psaní na wikipedii:
. prezentace
. Wikipedia: Your first article. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Your_first_article
. Wikipedia: Summary style. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Summary_style
. Wikipedia: Tutorial. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tutorial
. praktické vyzkoušení
. úkol - najít si téma odpovídající zadání

LEKCE 3 - 4
hledání modelů pro daný typ textu
. najít podle svého vybraného tématu "modelové články" (4 - 6)
. uvědomit si, které informace texty obsahují a o čem se naopak nezmiňují
. vytvořit si podle modelových článků obecnou osnovu - pořadí informací
. typická slovní zásoba, fráze k tématu
. např. pokud chce student psát o nějakém městě, podívá se, jak typicky vypadají texty popisující města, jaké mají podkapitoly, obrázky atd.

LEKCE 5 - 6
hledání zdrojů informací
. na základě osnovy rozdělit text na hlavní části
. k jednotlivým částem najít zdroje
. jednotlivé části heslovitě popsat (fakta, klíčová slova/fráze) a zaznamenat i daný zdroj

LEKCE 7
představení témat před třídou
. prezentace - na základě připravené osnovy
. diskuse

LEKCE 8
psaní prvního nástinu textu
především zachycení stěžejních faktů
rozčlenění do kapitol dle osnovy
názvy kapitol - dle tématu i "modelových článků"

LEKCE 9
první feedback
. vzájemná kontrola prvních draftů se zapojením učitele
. návaznost textu
. zachycení základních informací o tématu
. vhodnost nadpisů
. srozumitelnost pro běžného čtenáře
. něco chybí/přebývá

LEKCE 10
první úprava
. zahrnutí relevantních návrhů z feedbacku do textu
. další práce na textu

LEKCE 11
druhý feedback
. psaní textu
. průběžná kontrola učitelem

LEKCE 12
práce s wiki - formátem
. práce na wiki-pískovišti
. formátování částí textů
. vkládání linků
. vkládání odkazů na zdroje
. vkládání obrázků

LEKCE 13
dokončování textu
. finální kontrola
. vzájemná kontrola textů
kontrola a opravy učitelem

LEKCE 14
nahrávání textů
. uložení textů na wikipedii
- opravení chyb (výhrady od správců Wikipedie)

LEKCE 1
seznámení se s typickým stylem psaní pro wikipedii:
. analýza článků
. hledání společných rysů

LEKCE 2
seznámení s technickými podmínkami psaní na wikipedii:
. prezentace
. Wikipedia: Your first article. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Your_first_article
. Wikipedia: Summary style. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Summary_style
. Wikipedia: Tutorial. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tutorial
. praktické vyzkoušení
. úkol - najít si téma odpovídající zadání

LEKCE 3 - 4
hledání modelů pro daný typ textu
. najít podle svého vybraného tématu "modelové články" (4 - 6)
. uvědomit si, které informace texty obsahují a o čem se naopak nezmiňují
. vytvořit si podle modelových článků obecnou osnovu - pořadí informací
. typická slovní zásoba, fráze k tématu
. např. pokud chce student psát o nějakém městě, podívá se, jak typicky vypadají texty popisující města, jaké mají podkapitoly, obrázky atd.

LEKCE 5 - 6
hledání zdrojů informací
. na základě osnovy rozdělit text na hlavní části
. k jednotlivým částem najít zdroje
. jednotlivé části heslovitě popsat (fakta, klíčová slova/fráze) a zaznamenat i daný zdroj

LEKCE 7
představení témat před třídou
. prezentace - na základě připravené osnovy
. diskuse

LEKCE 8
psaní prvního nástinu textu
především zachycení stěžejních faktů
rozčlenění do kapitol dle osnovy
názvy kapitol - dle tématu i "modelových článků"

LEKCE 9
první feedback
. vzájemná kontrola prvních draftů se zapojením učitele
. návaznost textu
. zachycení základních informací o tématu
. vhodnost nadpisů
. srozumitelnost pro běžného čtenáře
. něco chybí/přebývá

LEKCE 10
první úprava
. zahrnutí relevantních návrhů z feedbacku do textu
. další práce na textu

LEKCE 11
druhý feedback
. psaní textu
. průběžná kontrola učitelem

LEKCE 12
práce s wiki - formátem
. práce na wiki-pískovišti
. formátování částí textů
. vkládání linků
. vkládání odkazů na zdroje
. vkládání obrázků

LEKCE 13
dokončování textu
. finální kontrola
. vzájemná kontrola textů
kontrola a opravy učitelem

LEKCE 14
nahrávání textů
. uložení textů na wikipedii
- opravení chyb (výhrady od správců Wikipedie)

zdroje dodané vyučujícím na moodle

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení