Počet kreditů 6
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2P+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Technologie elektronických součástek, jejich označování, standardnizace. Základní užívané technologie. Typy součástek: rezistory, kondenzátory, vf. cívy a transformátory. Životní cykly součástek, ekologické aspekty výroby součástek. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M13VES \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M13VES

Pro získání zápočtu se student účastní seminářů, dokumentuje výsledky měření, odevzdá protokol z jedné laboratorní úlohy, získá minimálmě 50% bodů dosažitelného počtu v závěrečném testu

Studenti budou seznámeni s technologií výroby elektronických součástek, jejich vlastnostmi a metodami testování kvality součástek.

 1. Vlastnosti elektrických obvodů
 2. Technologie elektronických součástek, standardizace. Řady vybraných hodnot.
 3. Konstrukce pevných rezistorů.
 4. Vlastnosti pevných rezistorů různých konstrukcí.
 5. Nelineární a proměnné rezistory.
 6. Kondenzátory svitkové, keramické, elektrolytické.
 7. Vlastnosti kondenzátorů, porovnání vlastností kondenzátorů různých konstrukcí.
 8. Součástky s indukčností, VF cívky, tlumivky.
 9. Transformátory - NF/VF, impulzní.
 10. Součástky s rozloženými parametry, kabely a vedení.
 11. Polovodičové diody, PIN a Schottkyho diody. Statické a dynamické parametry, charakteristiky.
 12. Proudem řízené součástky, bipolární tranzistory, statické a dynamické parametry a charakteristiky.
 13. Tyristory, statické a dynamické parametry a charakteristiky.
 14. Tranzistory FET, MOSFET, IGBT. Statické a dynamické parametry a charakteristiky.


 1. Výklad úloh 1
 2. Vlastnosti rezistorů při vysokých kmitočtech.
 3. Nelinearita a šum rezistorů, nelineární rezistory.
 4. Vlastnosti kondenzátorů při vysokých kmitočtech.
 5. Feroelektrické kondenzátory.Elektrolytické kondenzátory, střadače elektrického náboje
 6. VF cívky.
 7. Výklad úloh 2
 8. Impulzní a vysokofrekvenční transformátory
 9. Teplotní závislost charakteristik diod, výkonových tranzistorů, MOSFET a IGBT
 10. Součástky s rozloženými parametry
 11. Polovodičové spínače
 12. Zesilovače A,B.C
 13. Test, zápočet

Benda, V., Papež, V. Komponenty výkonové elektroniky, Praha, ČVUT, 2006
Lutz J.et all: Semiconductor Power Dewices: Phisics, Charakteristics, Reliability, Springer 2011
Szendiuch, I.: Základy technologie mikroelektronických systémů, VUTIUM, Brno, 2006

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení