Počet kreditů 3
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2P+1L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Pozornost je věnována základním poznatkům z ekologie, stavu životního prostředí, jevům ovlivňujícím jeho kvalitu a udržitelnost. Stručně se probírají měřicí systémy, metody měření, monitoring a senzory environmentálních veličin. V laboratořích dochází k praktickému procvičení řady těchto měřicích metod.

Klasifikovaný zápočet na základě odevzdání pěti referátů z naměřených laboratorních úloh, úspěšné zvládnutí testu a účast na exkurzi.

Zvýšení ekologické gramotnosti zejména do oblastí ve kterých budou působit elektrotechničtí inženýři.

 1. Stav ŽP v ČR.
 2. Environmentální problémy. Ekosystémy. Biodiversita.
 3. Znečištění ovzduší. Hodnocení emisí a imisí.
 4. Měřicí a monitorovací metody v životním prostředí.
 5. Bezpečnost potravin. Půda. Zacházení se škůdci.
 6. Hodnocení rizik a lidské zdraví.
 7. Klima. Klimatické změny. Monitoring.
 8. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. Hodnocení vlivu na ŽP.
 9. Voda a její znečištění. Hodnocení a monitoring.
 10. Odpady. Nízkoodpadové technologie.
 11. Hluk. Infrazvuk. Ultrazvuk. Vibrace. Měření a hodnocení.
 12. Elektrická a magnetická pole. Ionizující záření. Měření a hodnocení.
 13. Teplo. Tepelná pohoda. Světlo. Světelná pohoda. Měřicí a monitorovací systémy.
14 Jaderná energetika. Environmentální projekty. Zápočtový test.

 1. Měření kouřových plynů.
 2. Měření elektrostatických polí reziduálních nábojů.
 3. Měření celkové mineralizace vody.
 4. Polarografická a ampérometrická měření vody z vodovodního rozvodu.
 5. Měření rozptylových magnetických polí průmyslového kmitočtu v interiérech.
 6. Měření prostorových variací deklinace geomagnetického pole.
 7. Měření indukovaných střídavých elektrických proudů technického kmitočtu v tělech exponovaných osob pod vedením vysokého napětí.
 8. Exkurze: Čistírna odpadních vod, Český hydrometeorologický ústav.

 1. Měření absorpční plochy kořenového systému
 2. Měření na skládkách
 3. Měření ozónu
 4. Měření osvětlení
 5. Měření CO2 ve vzduchu
 6. Měření koncentrace nabitých částic

Miller, G.T.,Spoolman S.: Living in the Environment 18e. ISBN-13: 9781285197210, ISBN-10: 1285197216, 2015 (Techn. Library)
Wright R.T., Boorse D.: Environmental Science: Toward a Sustainable Future, ISBN 0321811291 (ISBN13: 9780321811295). 2014 (Techn. Library)
Myers N., Spoolman S.: Environmental Issues and Solutions. ISBN-13:978-1-4354-6232-8, ISBN-10:1-4354-6232-7, 2014 (Techn. Library)
Global Environmental Outlook, GEO4, Environment for Development. UNEP, 2007, http://aldebaran.feld.cvut.cz/
Europe's environment - The fourth assessment, http://aldebaran.feld.cvut.cz/
Haberle G.:Umwelttechnik fur Schule und Beruf. Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH&Co.,42781 Haan-Gruiten Germany 2000
Report on the Environment of the Czech Republic, Ministry of the Environment of the Czech Republic, Prague 2017.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení