Počet kreditů 5
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 3P+2S
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět seznamuje studenty se základními principy a topologiemi elektrických přenosových a distribučních soustav. Probrány jsou parametry klíčových prvků soustav, ustálené, přechodné a poruchové jevy, hlavní zásady dimenzování a chránění.

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.
Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

 1. Elektrizační soustava
 2. Parametry venkovních vedení
 3. Parametry kabelových vedení a transformátorů
 4. Úbytky napětí a ustálené chody
 5. Zkraty v ES
 6. Zemní spojení v distribučních sítích
 7. Stabilita přenosu
 8. Elektrické ochrany generátorů a transformátorů
 9. Elektrické ochrany vedení, jištění v sítích nn
 10. Elektrické stanice
 11. Uzemňování a dimenzování
 12. Řízení frekvence a napětí v ES
 13. Podpůrné a systémové služby
 14. Rezerva

 1. Parametry vedení – R, L
 2. Parametry vedení – G, C
 3. Parametry vedení a transformátorů
 4. Úbytky napětí
 5. Střídavá vedení
 6. Zkraty
 7. Nesymetrické zkraty
 8. Zemní spojení
 9. Vlny na vedení
 10. Stabilita
 11. Kompenzace jalového výkonu
 12. Přerušení jedné fáze

Blume, Steven Warren. Electric power system basics: for the nonelectrical professional [online]. Hoboken: Wiley, 2007 [cit. 2013-02-08]. Dostupné z: . ISBN 978-0-470-18581-0.
El-Hawary, M. E. Introduction to electrical power systems [online]. New York: Wiley, 2008. IEEE Press series on power engineering [cit. 2013-02-08]. Dostupné z: . ISBN 978-0-470-41137-7.
Hase, Yoshihide. Handbook of power system engineering. Chichester: Wiley, ?2007. xxvi, 548 s. ISBN 9780470033678.
Kasicki, Ismail. Analysis and design of low-voltage power systems: an engineer's field guide. Weinheim: Wiley, ?2002. xxii, 387 s. ISBN 9783527602339.
Kasikci, Ismail. Short circuits in power systems: a practical guide to IEC 60 909. Weinheim: Wiley, ?2002. xvi, 262 s. ISBN 9783527600465.
Horowitz, Stanley H. a Arun G. Phadke. Power system relaying. 3rd ed. Chichester: Wiley, ?2008. xvi, 331 s. ISBN 9780470758786.
www.powerwiki.cz

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení