Počet kreditů 4
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2P+2S
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Historie ekonometrie, ekonometrické modely, input-output modely, modelování poptávky, speciální prognostické modely časových řad, produkční funkce, lineární regresní modely a jejich využití k prognózám, modely se simultánními rovnicemi, konjunkturní analýza \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M16EKM \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M16EKM

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ekonometrie

 1. Charakteristika ekonometrie a její historie. Ekonometrické modely
 2. Input-output modely
 3. Cenové propočty a I-O modely
 4. Modelování poptávky
 5. Speciální prognostické modely časových řad
 6. Autokorelace v časových řadách
 7. Exponenciální vyrovnání v časových řadách
 8. Produkční funkce
 9. Lineární regresní modely
 10. Užití lineárních regresních modelů k prognózám
 11. Využití analýzy rozptylu (ANOVA) pro hodnocení kvality prognóz
 12. Modely simultánních rovnic. Dvoustup. metoda nejmenších čtverců
 13. Konjunkturní analýza
 14. Rezerva

 1. Úvod
 2. I-O modely - peněžní jednotky
 3. I-O modely - naturální jednotky
 4. Cenové propočty v I-O bilanci
 5. Modelování poptávky
 6. Speciální prognostické modely časových řad
 7. Autokorelace. Exponenciální vyrovnání
 8. Kontrolní test
 9. Lineární regresní modely (LRM)
 10. LRM vhodné pro prognózy
 11. Problémy při konstrukci LRM a jejich odstranění
 12. Dvoustupňová metoda nejmenších čtverců
 13. Konjunkturní analýza
 14. Závěr

1.Kaňok M. Statistické metody v managementu, Praha: ČVUT 2005
2.Hušek R., Pelikán J.: Aplikovaná Ekonometrie, Professional Publishing 2003
3.Wonnacot T. H., R.J.Wonnacot R. J.: Statistika pro obchod a hospodářství, Victoria Publishing
4.Hušek R.: Ekonometrická analýza, EKOPRESS, 1999
5. Arlt J., Arltová M.: Ekonomické časové řady, Grada, 2007

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení