Počet kreditů 0
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2BP+2BC
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Školení je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ČVUT v Praze. Studenti všech programů bakalářského studia tímto absolvují povinné základní školení BOZP. Školení je povinné dle platné směrnice děkana.

Povinná účast na přednášce a na cvičení.

Osnova přednášek pro studenty všech programů na ČVUT FEL se provádí podle předlohy ?Osnovy základního školení BOZP pro zaměstnance a studenty ČVUT v Praze? zpracované rektorátem ČVUT.
Základní právní podklady. Obecné zásady při zajišťování BOZP. Základní požadavky na zajištění BOZP. Bezpečnost technických zařízení. Povinnosti zaměstnavatele. Povinnosti a práva zaměstnance. Povinnosti při nástupu do zaměstnání. Bezpečnost práce s elektrickým zařízením. Bezpečnost práce se zobrazovacími jednotkami (počítači). Pracovní úraz a jeho evidence. První pomoc ? traumatologický plán. Požární bezpečnost. Důležité telefony.

Diskuse k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Záznam o základním školení BOZP do záznamového listu.

1. Cipra, Kříž, Kůla: Elektrotechnická kvalifikace, ČVUT, Praha, 2011.
2. http://bezpecnost.feld.cvut.cz/

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení