Počet kreditů 2
Vyučováno v Zimní a letní
Rozsah výuky 2C
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Kurz navazuje na předmět Čínština. Student si prohloubí znalosti čínské gramatiky a slovní zásoby a naučí se zapojit do dalších základních konverzačních situací, které nebyly pokryty v předchozím kurzu.

Splnění závěrečného testu na 65%. Průběžná účast a aktivita při hodinách.

Rozšíření základních znalostí čínštiny: student se seznámí se složitějšími větnými strukturami, rozšíří si znalost čínských znaků a naučí se v čínštině reagovat na řadu každodenních situací.

 1. Opakování látky z předchozího kurzu. Opakování probraných čínských znaků. Poslechová cvičení.

 1. Konverzace: nakupování. Jak mluvit o ceně, smlouvat, vyjadřovat pravděpodobný počet. Opakování čísel a numerativů.

 1. Procvičování probrané slovní zásoby. Gramatika: srovnávání (opakování), rozšíření znalosti numerativů. Příslovce "ťiou" (už) a "cchaj" (až).

 1. Konverzace: oblečení. Vzhled, velikosti, popis a hodnocení věcí.

 1. Konverzace: popis cesty. Určení místa a směru. Čínské znaky: časté cedule a nápisy.

 1. Místa a směry - procvičování. Gramatika: vyjadřování trvání v čase.

 1. Konverzace: jídlo, návštěva restaurace.

 1. Jídlo a restaurace - procvičování. Čtení jídelního lístku. Gramatika: opakování různých způsobů použití částice "le", přípony vyjadřující výsledek činnosti.

 1. Procvičování znaků, cvičení na doposud probranou gramatiku.

 1. Konverzace: v hotelu. Slovní zásoba: bydlení, místnosti v domě, věci denní potřeby.

 1. Konverzace: jízda různými dopravními prostředky. Čtení lístků na vlak a autobus.

 1. Dopravní prostředky a popis cesty - procvičování. Gramatika: mnohonásobné přívlastky.

 1. Opakování probrané látky.

 1. Závěrečný test.

Scurfield, Elizabeth & Song Lianyi. Teach Yourself Beginner's Mandarin Chinese. London: Hodder Education, 2003.

Scurfield, Elizabeth & Song Lianyi. Teach Yourself Beginner's Chinese Script. London: Hodder Education, 2003.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení