Počet kreditů 3
Vyučováno v Zimní a letní
Rozsah výuky 2C
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Kurz je vhodný pro studenty s dostatečnou znalostí jazyka dle osnov pro střední všeobecné školy. Kurz je zaměřen na odborný jazyk a procvičování obtížných gramatických jevů.

znalosti na úrovni B1

Druhá část dvoudílného přípravného kurzu na povinné přezkoušení B2 SERR.

How to make a good presentation
CAE UNIT 7: listening, speaking
AV unit 40
CAE UNIT 5: reading, listening, speaking
AV unit 15
CAE UNIT 5: writing, grammar
Singular, plural, collective nouns
Uncountable nouns
CAE UNIT 6: reading
Grammar-ing/to inf
AV unit 14
CAE UNIT 6: listening, speaking, grammar vocabulary
MIDTERM TEST
Test evaluation
Reading: A day in life of an intelligent building
AV unit 25, 26
CAE UNIT 7: grammar, writing
Defining, non-defining relative clauses
CAE UNIT 8: reading, listening, speaking
AV unit 27
Reading: Singularity
Grammar: passive
CAE UNIT 8: writing, grammar, vocabulary

FINAL TERM TEST
Test evaluation
Presentations
Credits


A student is supposed to work actively during classes and work independently on

How to make a good presentation
CAE UNIT 7: listening, speaking
AV unit 40
CAE UNIT 5: reading, listening, speaking
AV unit 15
CAE UNIT 5: writing, grammar
Singular, plural, collective nouns
Uncountable nouns
CAE UNIT 6: reading
Grammar-ing/to inf
AV unit 14
CAE UNIT 6: listening, speaking, grammar vocabulary
MIDTERM TEST
Test evaluation
Reading: A day in life of an intelligent building
AV unit 25, 26
CAE UNIT 7: grammar, writing
Defining, non-defining relative clauses
CAE UNIT 8: reading, listening, speaking
AV unit 27
Reading: Singularity
Grammar: passive
CAE UNIT 8: writing, grammar, vocabulary

FINAL TERM TEST
Test evaluation
Presentations
Credits


A student is supposed to work actively during classes and work independently on

Materials:
1. Hewings M. Cambridge Academic English: An Integrated skills course for EAP. Student's Book, Upper Intermediate. Cambridge University Press 2012.
2. Dave Wills. Collin Cobuild Student's book, Self-study edition, HarperCollins Publishers 1995.
3. Michael McCarthy, Felicity O´Dell: Academic vocabulary in use, Cambridge University Press 2008.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení