Počet kreditů 0
Vyučováno v Zimní a letní
Rozsah výuky 2BP+2BC
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Školení seznamuje studenty všech programů s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami před úrazem elektrickým proudem, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem a dalšími bezpečnostními technickými opatřeními v elektrotechnice. Studenti získají potřebnou elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL.

Povinná účast na přednášce a na cvičení.
Písemné přezkoušení (test).

Odborná způsobilost v elektrotechnice. Rizika a příčiny úrazů. Symbolika a označování. Bezpečná obsluha a práce, oprávnění osob. Principy ochran před nebezpečným dotykem živých a neživých částí. Bezpečnost elektrických a elektronických předmětů. První pomoc při úrazu elektrickým proudem.

Diskuse k problematice rizik a příčin úrazů elektrickým proudem. FILM.
Písemné přezkoušení (test) z elektrotechnické kvalifikace.

1. Cipra, Kříž, Kůla: Elektrotechnická kvalifikace, ČVUT, Praha, 2011.
2. http://bezpecnost.feld.cvut.cz/

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení