Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 14+6s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět je zaměřen na ekonomické aspekty navrhování a provozu systémů dopravy různých forem energie. Jde o silniční, železniční a lodní dopravu tuhých a tekutých (zkapalněných) paliv, dále o potrubní dopravu plynných a kapalných (kapalných směsí tuhých) paliv, centrální zásobování teplem, dopravu pevných paliv lanopásovými dopravníky a především o sítě dopravující elektrickou energii.

Základy elektrotechniky, mechaniky a termodynamiky,
mikro a makroekonomie, účetnictví, kriteria ekonomické efektivnosti investic.

Studenti by měli být schopni řešit problémy ekonomicky optimálního návrhu výstavby a provozu dopravních systémů pro různé formy energie.

 1. Systémy dopravy elektřiny, tepla, plynu, ropy a uhlí.
 2. Parametry dodávky různých forem energie, doprava paliv.
 3. Měrné dopravní náklady železniční, silniční a lodní dopravy energie.
 4. Plynárenské sítě, ropovody a produktovody.
 5. Tepelné sítě, navrhování a optimalizace provozu a rozvoje.
 6. Návrh hospodárné světlosti potrubí tepelných napáječů.
 7. Optimalizace tloušťky tepelné izolace potrubí tepelných sítí.
 8. Elektrizační soustava, základní technicko-ekonomické pojmy
 9. Oceňování ztrát elektřiny.
 10. Hospodárná kompenzace účiníku.
 11. Hospodárný průřez elektrického vedení.
 12. Optimalizace provozu a návrhu transformovny.
 13. Spolehlivost prvků elektrických sítí, ukazatele, hodnocení spolehlivosti. Kodexy sítí.
 14. Shrnutí, rezerva.

 1. Silniční, železniční a říční doprava uhlí - porovnání měrných dopravních nákladů
 2. Měrné dopravní náklady tranzitního plynovodu
 3. Tlaková ztráta při proudění horké vody trubkou kruhového průřezu
 4. Optimalizace tepelné izolace teplovodu
 5. Úbytek napětí a ztráty na vedení nn, vn a vvn. Breitfeldova metoda.
 6. Diagram zatížení, doba využití maxima, doba plných ztrát a soudobost
 7. Dlouhodobé marginální náklady na elektřinu.
 8. Hospodárná kompenzace účiníku
 9. MAXITEST
 10. Hospodárný průřez vedení 110 kV
 11. Hospodárná velikost nových transformoven
 12. Spolehlivostní ukazatele zabezpečenosti dodávky
 13. Podnikání v rozvodu elektřiny
 14. Zápočet

Vítek, M.: Ekonomika dopravních energetických systémů. Skriptum ČVUT, Praha 2008.
Ibler Z. a kol: Technický průvodce v příkladech, 2.díl, Praha, BEN, 2003, ISBN 80-7300-097-0
Vanek F., Albright L. D.: Energy Systems Engineering. McGraw-Hill, 2008
Macháček, V.: Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků. IN-EL 2010.
Kříž, M.: dimenzování a jištění el. zařízení - tabulky a příklady. IN-EL 2011.
Vlček, M.: Spolehlivost energetických systémů. Praha, ČVUT 1989.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení