Počet kreditů 2
Vyučováno v Winter
Rozsah výuky 2+0s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

The course is aimed at students interested in deeper knowledge of typographic rules, their historical origination and practical meaning. Students can use this information for writing their reports, individual projects and bachelor or master thesis as well as for their own publication activities (proceedings, journals, etc.). The course extends student?s knowledge from other courses e.g. Presentation skills.

1. History of the book printing

2. Printing technology - history and present

3. Fonts

4. The book - structure, type page

5. Rules of line and page breaks

6. Rules of straight composition

7. Rules of straight composition

8. Rules technical composition

9. Difference of foreign-language composition

10. The proof-sheet

11. Job composition, special components

12. Colors, color space, ICC profiles

13. Pre-press

14. Reservation

Kočička, P., Blažek, F., Mohelská, L.: Praktická typografie, Computer Press, 2000.

Dvořáková Z.: DTP a předtisková příprava, Computer Press, 2008.

Smékal, J.: PostScript a PDF, Grafie CZ, 2002.

učební texty na www stránkách katedry http://acs.feld.cvut.cz/

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení