Počet kreditů 4
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 14+6c
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Přednáška "Astrofyzika" je volným pokračováním přednášek z fyziky. Na relativně poutavé oblasti si student zopakuje podstatnou část fyziky (mechaniku, optiku, relativitu, kvantovou teorii, záření, diferenciální a integrální počet). Studenti se seznámí i s některými numerickými metodami a někteří se zapojí do tvorby www stránek. Přednáška je doplněna praktickým třídenním soustředěním. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B02ASF \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B02ASF

Docházka na cvičení a dosažení minimálně 50% úspěšnosti v testu na www.

 1. Vznik a vývoj hvězd. Hyashiho linie. Termojaderná reakce. HR diagram.
 2. Závěrečná stadia vývoje hvězd. Bílý trpaslík, neutronová hvězda, černá díra.
 3. Spektrum hvězd, spektrální třídy. Záření. Co lze určit ze spektra. Dopplerův jev.
 4. Proměnné hvězdy. Cefeidy, zákrytové proměnné, novy, supernovy.
 5. Sluneční soustava. Keplerovy a Newtonovy zákony, komety, meteory, asteroidy.
 6. Vnitřní a vnější planety. Kosmický výzkum.
 7. Okolí Sluneční soustavy. Mlhoviny, hvězdokupy, Galaxie, galaxie.
 8. Astronomické souřadnice, měření času, souhvězdí.
 9. Základy optiky. Fermatův princip, aberace.
 10. Optické přístroje. Typy dalekohledů, multisystémy, odlévání zrcadel.
 11. Vesmír jako celek - kosmologie. Vývoj Vesmíru. Friedmanovy modely.
 12. Rané fáze vývoje Vesmíru. Reliktní záření. Syntéza prvků.
 13. Vznik Vesmíru. Inflační modely. Teorie interakcí.
 14. Velkorozměrová struktura Vesmíru. 1. Newtonův gravitační zákon.
 2. Numerické řešení diferenciálních rovnic.
 3. Zákony zachování energie, hybnosti a momentu hybnosti.
 4. Typy rotací, rotační pohyby, rotace kapaliny, víry.
 5. Keplerovy zákony.
 6. Pogsonova rovnice.
 7. Dopplerův jev.
 8. Astronomická souřadnice a čas.
 9. Základy optiky, Fermatův princip.
 10. Metrika, měření vzdálenosti, metrický tenzor.
 11. Friedmanovy modely.
 12. Elementární částice, sestavování Feynmannových diagramů.
 13. Lorentzova transformace.
 14. Gravitační rudý posuv, kosmologický rudý posuv, dilatace času. Srovnání.1. Kulhánek P. a d.: http://aldebaran.feld.cvut.cz/výuka/astrofyzika/, 1997

2. Výkladový astronomický slovník, Jota - Nové obzory, Brno 1996

3. Peratt A.: Physics of the Plasma Universe, Springer-Verlag, 1991Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení