Počet kreditů 4
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 3+1s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

V úvodu přednášky budou probrány základní pojmy z teorie vlnění (disperzní relace, fázová a grupová rychlost, Fourierova analýza). Z linearizovaných MHD rovnic odvodíme základní typy disperzních relací v plazmatu (magnetoakustické vlny - Alfvénova vlna, F a S vlna; elektromagnetické vlny v plazmatu - O, X, R, L vlna, CMA diagram) a základní typy frekvencí. Další část přednášky bude věnována vlnám konečné amplitudy, nelineárním jevům (Landauův útlum) a solitonům. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP02VNP

Teoretická fyzika 1

Základy fyziky plazmatu a lineární teorie vln.

 1. Zvukové vlny v hydrodynamice.
 2. MHD rovnice.
 3. Nízkofrekvenční komplex, magnetoakustické vlny
 4. Vysokofrekvenční komplex. Plazmové oscilace avlny.
 5. Rezonanční a mezní frekvence.
 6. CMA diagram
 7. Jevy konečné amplitudy, Hartmanovo řešení.
 8. Základní nestability v plazmatu.
 9. Nestability proudového vlákna
 10. Další nestability.
 11. Magnetická rekonekce, alfa efekt.
 12. Nelineární jevy.
 13. Landauův útlum.
 14. Solitony.

rozměrová analýza

linearizace rovnic

Fourierova transformace

získání disperzní relace

výpočet fázové a grupové rychlosti

výpočet mezních a rezonančních frekvencí

nestability v disperzní relaci

podmínky na rozhraní

KdV rovnice

nelineární jevy

[1] P. Kulhánek: Vlny a nestability v plazmatu, ČVUT, 2004, http://www.aldebaran.cz/studium/plasma.pdf

[2] E. M. Lifshitz, et al.: Course in theoretical Physics 8: Electrodynamics of Continuous Media, Elsewier Science, 2004

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení